Annons
Annons

Hållbarhet

Hållbar utveckling är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta utveckla vår verksamhet i enlighet med visionen Svensk ridsport – världens bästa!

För oss betyder hållbar utveckling att vi utvecklas på ett sätt som tillgodoser dagens behov, utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina. Därför ska hållbarhet genomsyra allt vi gör och ta hänsyn till människan, hästen och planeten.

Häst i sommarhage.

Foto: Mikael Sjöberg

Pojke borstar ponny.

För alla – hela livet

Ridsport för alla hela livet innebär att vi vill skapa de bästa förutsättningarna för att människor och hästar ska må bra och utvecklas i trygga, jämlika och hälsosamma miljöer.

Häst i box på Strömsholm.

Klimatsmart ridsport

Det behöver inte vara svårt eller krångligt att vara klimatsmart. Här är några tips som gör det enkelt att göra en insats:

Häst på bete i motljus.

På naturens villkor

Hästen står i centrum i vår idrott och genom att se över vatten- och markanvändning samt hur vi kan minska miljöpåverkan i våra stall, kan vi tillsammans minska vårt klimatavtryck och bidra till ökad biologisk mångfald.

Dressyrbanan Strömsholm.

Hållbara tävlingar och evenemang

MiljöChecken är en miljömärkning för tävlingsarrangörer framtagen av Svenska Ridsportförbundet i samarbete med Lövsta Future Challenge.

Hästar i hage.

Vi arbetar för dig och planeten

För oss betyder hållbar utveckling att vi utvecklas på ett sätt som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina.

Koll på hållbarhetsläget?

Många av landets ridsportföreningar arbetar aktivt med hållbarhet inom flera olika områden, men vet medlemmarna om vad som görs? Och är de medvetna om hur de själva kan bidra till en mer hållbar ridsport?

Aktuellt