Annons
Annons

Pilotstudie visar att mängden mikroplast i fibersandsunderlag är väldigt låg

Fibersandsunderlag. Foto: Mattias Burling/Svenska Ridsportförbundet.

Svenska Ridsportförbundet kan nu presentera resultatet av en pilotstudie rörande mikroplast i fibersandsunderlag i samarbete med Nottingham Trent University, Chalmers tekniska högskola och Sveriges lantbruksuniversitet med finansiering från Naturvårdsverket.

Mikroplaster påverkar miljön och kommer från en rad olika källor inklusive slitage av däck, klädtvätt, industriella föroreningar, måleri, plastnedskräpning och konstgräs. Medan det finns gott om forskning rörande konstgräs som en källa till mikroplastförorening så saknades helt kunskap om mikroplaster i fibersandsunderlag. Svenska Ridsportförbundet ville ändra detta och initierade därför en pilotstudie i samarbete med forskare på Nottingham Trent University, Chalmers tekniska högskolas Sport & Teknologi-initiativ samt Sveriges lantbruksuniversitet. Det tvärvetenskapliga projektet kombinerade specialister inklusive ridunderlagsforskare, veterinärer, en professor i kemi och en fysiker; Alison Northrop, Jaime Martin, Lars Roepstorff, Cecilia Lönnell, Miia Rihiimäki, Gunnar Westman och Magnus Karlsteen samt studenter. Bakgrunden till studien är EU:s initiativ att förbjuda försäljningen (men inte användningen) av avsiktligt tillsatta mikroplaster i idrottsunderlag, inklusive t.ex. fotbollens konstgräsplaner. Förbudet träder i kraft 2031 och ingår i ett bredare arbete för att minska mikroplastföroreningar i miljön.

Fibersand – där syntetmaterial i form av t.ex. fiber eller textilbitar blandas med sand – har blivit ett alltmer populärt underlag för ridbanor. Av de 1275 ridbanor Svenska Ridsportförbundet har data på så är 237 av fibersand varav 68 är utomhusoch 169 inomhus (för data upp till 2022).

En studie i fyra delar

Denna studie i fyra delar syftade till att förbättra förståelsen av och kunskapen om mikroplaster i ridbaneunderlag. För denna studie har den generella definitionen av mikroplaster som syntetiska partiklar mindre än 5 millimeter använts. Forskarna har undersökt kvantiteten av mikroplaster i åtta råmaterialprover fiber från tre premiumproducenter. Som en förstudie av fragmentering har de även tittat på såväl det översta lagret som undre lager från både hörn och medellinjen i två ridhus och två utomhusbanor för att undersöka effekten av slitage (från till exempel hovar och harvar). Dessutom har de studerat vattenspridningen av mikroplaster ut i närmiljön genom att samla dräneringsvatten från tre utomhusbanor (inklusive en sandbana som kontroll). Slutligen undersökte de luftspridning och möjlig påverkan på luftvägarna genom att fästa luftpumpar med partikelfilter på ryttare under dressyrlektioner vid fyra olika ridskolor.

Ridbaneunderlag inkluderade i EU-förbud trots låga mängder mikroplast

Alla fyra delarna av studien visade väldigt låga mängder av mikroplaster i ridbaneunderlag från de tre producenterna som deltog i studien. Mängderna var även väldigt låga i luften vid de ridhus och utomhusbanor som testades. Resultaten visar att nivån av mikroplaster i fibersandsunderlag är en bråkdel av nivån i till exempel konstgräsplaner. Syftet med fibrerna är att binda sand och hjälpa till att stötta hästens hov och detta uppnås inte med de allra minsta partiklarna. I proverna som analyserades i studien var partiklar mindre än 5 millimeter resultatet av nedbrytning av större bitar under produktion och hantering.

– Vi är så stolta över att ha bidragit till att tillföra kunskap om detta viktiga ämne och vi är glada över att se resultaten. Ridsportvärlden behöver bli mer hållbar och vi har fått en större förståelse om hur detta populära underlag påverkar miljön. Jag vill rikta mitt varma tack till alla de som deltagit med sin kunskap och sitt engagemang i denna studie som är den första av sitt slag, säger Andrea Barth, verksamhetschef Sport & Tävling på Svenska Ridsportförbundet.

Den nya EU-restriktionen som införs 2031 omfattar blandningar med väldigt låga koncentrationer av mikroplast på 0,01%. Den tillämpar även en bredare definition av mikroplaster inklusive trådliknande fibrer upp till 15 millimeter.

– Oavsett definitioner och gränsvärden så måste ridsporten bidra till att reducera mängden plast i naturen. Om vi blickar framåt finns det behov av forskning och av att noggrant överväga olika alternativa material inför det försäljningsförbud som införs 2031. Vi ser fram emot att se vilka innovationer vi kommer att se framöver, fortsätter Andrea Barth.

Hela rapporten (på engelska) hittas HÄR Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
En Q&A på svenska finns HÄR Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Några huvudpunkter

Fibersand-andel mikroplaster

  • Mängden mikroplaster (<5 mm) i råmaterialprov för fibersand i denna studie var mellan 0 och 9,38%. För en nyanlagd arena var mängden mikroplast per kvadratmeter mellan 0 och 226 g. Motsvarande siffra för konstgräs är 11,1-14,8 kg per kvadratmeter.
  • En 20x60 fibersandsridbana från producenterna i denna studie innehåller 4-6 ton syntetiska polymerer (”plast”), där 14-272 kilo är mikroplaster. En konstgräsfotbollsplan innehåller 60-200 ton gummigranulat <5 mm.
  • För fem av åtta produkter motsvarar mikroplastmängden mellan 0,04% and 0,13% per ton. Gränsvärdet i den nya EU-regleringen 2031 är 0,01%.
  • Fyra ridbanor från 2017-2020 innehöll ett medelvärde om 2,5 g mikroplast per kg fibersand.

Spridning i vatten

  • Vattenproven visade mycket låga nivåer av mikroplaster i dräneringsvatten från fibersandsbanor, och förekomst av mikroplaster även i kontrollprover, vilket indikerar förorening av mikroplaster från andra källor i miljön.
  • Det högsta antalet partiklar i dräneringsvattnet från en ridbana var 304 under en treveckorsperiod. Som en jämförelse är hushållstvätt en huvudkälla av mikroplastutsläpp i miljön där till exempel ett fleeceplagg kan utsöndra runt 110 000 mikroplastpartiklar i en enda tvätt.

Mikroplast i luften i ridhus/på ridbanor

  • I ridhus fann studien 12 mikroplastpartiklar per kubikmeter luft medan mängden mikroplastpartiklar uppmätta vid ridning på utebanor var under den mätbara gränsvärdet om 4 partiklar.
  • Som en jämförelse har studier av koncentrationen mikroplaster i utomhusluft, inklusive i större städer, funnit koncentrationer mellan mindre än 1 till över 1000 mikroplaster per kubikmeter samt inomhus (i hem) mellan 1 och 1583 per kubikmeter.

Publicerad:

Aktuellt