Annons
Annons

Pilotprojekt om idrottsresor gav kraftigt minskad klimatpåverkan

Foto: Mikael Sjöberg

Svenska Ridsportförbundet har 2021-2023 tillsammans med Riksidrottsförbundet och två andra specialidrottsförbund deltagit i ett pilotprojekt inriktat på resvanor. När RF nu summerar projektet är resultatet bättre än väntat.

I syfte att minska resor med hög klimatpåverkan och öka tillgängligheten inom idrottsrörelsen har Svenska Ridsportförbundet tillsammans med Svenska Handbollförbundet och Svenska Orienteringsförbundet deltagit i ett pilotprojekt fokuserat på idrottsresor. Ett antal lokala idrottsföreningar i Västra Götaland deltog också i projektet i samverkan med konsultföretaget Tyréns. Projektet inleddes med att förbund och föreningar samlade in data på resvanor, som sedan analyserades och resulterade i handlingsplaner med ett sjuttiotal konkreta åtgärder. Den totala minskningen av koldioxidutsläpp i samband med förbundens resor blev i genomsnitt 17 procent per år medan användningen av så kallade hälsofrämjande färdmedel som cykel mer än fördubblades.

– Resultatet är mer positivt än vi hade vågat hoppas på och ger oss kunskap och inspiration att nu fortsätta arbetet med att sprida erfarenheterna inom idrottsrörelsen i stort och även till kommuner runt om i landet, säger Anna Iwarsson, ordförande Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna, i ett pressmeddelande Länk till annan webbplats..

Mer information om projektet finns på Riksidrottsförbundets hemsida:
Mer hållbara resvanor - Riksidrottsförbundet (rf.se) Länk till annan webbplats.

Mer information om Svenska Ridsportförbundets hållbarhetsarbete finns här:
Hållbarhet | Svenska Ridsportförbundet Länk till annan webbplats.

Publicerad:

Aktuellt