Annons
Annons

Vi arbetar för dig och planeten

Hästar i hage.

Foto: Lotta Gyllensten

För oss betyder hållbar utveckling att vi utvecklas på ett sätt som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina. Läs mer i vår Hållbarhetsstrategi.

Hållbarhet ska genomsyra allt vi gör och ta hänsyn till människan, hästen och planeten.

Hållbar utveckling av resor inom ridsporten

Svenska Ridsportförbundet deltar i ett projekt som ska minska resor med hög klimatpåverkan inom idrottsrörelsen. Arbetet inleddes under hösten 2021 och pågår under två år. Läs mer HÄR.

Första idrottsförbundet med miljöcertifiering

Svenska Ridsportförbundets centrala organisation och förbundskansliet i Strömsholm är sedan 2022, som första svenska idrottsförbund, miljöcertifierade. Läs mer HÄR.

Publicerad:

Hållbara samarbeten

  • Mistra Sport & Outdoors - ett forsknings- och samverkansprogram för att skapa kunskap och lösningar för ökad hållbarhet inom idrotten och friluftslivet
  • Riksidrottsförbundet - ett hållbarhetsnätverk med RF och flera av medlemsförbunden, båda stora och små
  • Hästnäringen - representation i Hästnäringens Nationella Stiftelse.