Svenska Ridsportförbundet första idrottsförbund med miljöcertifiering

Svenska Ridsportförbundet inledde ifjol en ökad satsning på hållbarhet. Som ett led i detta arbete är den centrala organisationen och förbundskansliet i Strömsholm nu miljöcertifierade enligt standarden ISO-14001.

Hållbarhet blir alltmer i fokus för ridsporten. Svenska Ridsportförbundet intensifierade under 2021 satsningarna på detta område och

lanserade Länk till annan webbplats.bland annat en ny hållbarhetsstrategi som utgår ifrån FN:s globala mål för hållbar utveckling. Arbetet har fortsatt under 2022 och i somras släpptes Länk till annan webbplats.Hållbar Ridsport 2021 -- den allra första rapporten om Svenska Ridsportförbundets hållbarhetsarbete. Vår strategi omfattar hela ridsporten, från den enskilda medlemmen till föreningar och distrikt samt det centrala förbundet. En av insatserna relaterat till den centrala organisationen har varit att som första svenska idrottsförbund (enligt uppgift från Riksidrottsförbundet) uppnå en ISO-certifiering. Ett mål som nu är nått. 

- Vi vill ta ansvar över vår verksamhet och säkerställa att vi jobbar med vår miljöpåverkan på ett systematiskt sätt, nu har vi hittat en väg framåt och det känns fantastiskt att vi dessutom blivit certifierade för det jobb vi gör, säger Annika Tjernström, generalsekreterare på Svenska Ridsportförbundet.

 
-Genom det här arbetet ökar vi medvetenheten för organisationens miljöpåverkan och kan på så sätt arbeta aktivt med förbättringar. 

- Vi är så glada över att ha tagit ännu ett steg på vägen mot en mer hållbar ridsport. Vi hoppas att detta ska inspirera våra föreningar. Det finns en enorm kraft inom ridsporten och tillsammans kan vi göra skillnad, säger Elin Gustavson, hållbarhetssamordnare på Svenska Ridsportförbundet.

 
-På förbundskansliet ligger fokus nu bland annat på att minska koldioxidutsläpp, minska förbrukningen av kläder samt öka kunskaperna inom hållbarhet.  

HÄR Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns mer information om Svenska Ridsportförbundets hållbarhetsarbete.

 

Publicerad: