Annons
Annons

Styrelsens roller och arbetsfördelning

Styrelsen är en grupp medlemmar som fått övriga medlemmars förtroende att driva och utveckla föreningen. Det är den samlade kraften i gruppen som är viktig och som ger det bästa resultatet!

En styrelse brukar bestå av ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare och övriga ledamöter. Styrelsens ordförande har det största ansvaret och väljs på årsmötet. Sekreteraren, kassören är jämte ordföranden föreningens nyckelpersoner. Befattningarna förutom ordföranden utses internt på det första styrelsemötet som är ett konstituerande styrelsemöte

För att få en engagerad styrelse är det viktigt att definiera vad ledamöterna förväntas göra i sina olika roller. Ett bra stöd i det arbetet är PDF:en ”Styrelsens roller och arbetsfördelning”. Pdf, 482.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Ledamöter och suppleanter

  • Ska ha uppfyllt stadgarnas krav för att ha rösträtt på årsmötet.
  • För att ta ett förtroendeuppdrag i föreningen krävs det ett medlemskap.
  • Om föreningen driver näringsverksamhet för inte någon ledamot ha näringsförbud.
  • Ingen bör heller vara försatt i konkurs.

Styrelsen som arbetsgivare

  • Om föreningen har anställd personal medför det att styrelsen har ett arbetsgivaransvar. Då är det viktigt att ha koll på arbetslagstiftning och framförallt vad som gäller för arbetsmiljö. Mer information om arbetsmiljöansvaret finns här: Arbetsmiljöarbete | Svenska Ridsportförbundet

Publicerad: