Annons
Annons

Medlemsdialog

Bland det viktigaste i styrelsens arbete är att skapa en god dialog med medlemmarna. De ska känna sig välkomna, veta var de hittar information om föreningen men framför allt att de är viktiga i föreningens arbete.

Medlemmarna ska känna att de är delaktiga i föreningens verksamhet. Styrelsen bör därför vara tydliga med vad som behöver göras i föreningen, varför det är viktigt och vem som ansvarar för olika områden.

Översikt och kontaktinformation

På hemsida/anslagstavla är det bra om det finns en organisationsskiss som på ett översiktligt sätt beskriver föreningens verksamhetsområden. Skriv gärna in föreningens verksamhetsidé, vision och värdegrund i bilden. Det ger en tydlig bild av vad föreningen gör kopplat till det föreningen vill uppnå. Låt även översikten innehålla kontaktinformation till styrelse och sektioner/kommittéer.

Uppmuntra till dialog

För att stärka och uppmuntra medlemmarnas delaktighet är det viktigt att informera om vad som händer i föreningen. Ta för vana att skriva och sprida en sammanfattning från styrelsemöten. Protokollen är inte offentliga handlingar så de behöver inte publiceras. En mer beskrivande sammanfattning kan dessutom vara mer informativ än själva protokollet.

Detta är också viktigt för att motverka missförstånd. Det kan finns saker som styrelsen måste väga in i ett beslut som resurser, regler och lagar. Genom att beskriva vad som händer och varför så får medlemmarna en bättre förståelse. Inspirera gärna medlemmarna att komma med tips och förslag på förändringar samt hur de vill bidra till att genomföra dem.

Medlemskartläggning

En idé för att lära känna medlemmarna och deras intresse/drivkrafter är att göra en medlemskartläggning. Genom kartläggningen blir det tydligare vad medlemmarna vill ha och det blir tydligare för alla vad föreningen faktiskt erbjuder till olika målgrupper.

Länk till Lathund för medlemskartläggning (pdf) Pdf, 254.9 kB, öppnas i nytt fönster. och bilaga medlemskartläggning (excel) Excel, 71.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Motionera till årsmötet

Medlemmarnas främsta möjlighet till påverkan är ju vid årsmötet. Då kan de vara med och påverka vilka som leder verksamheten när styrelsen väljs på årsmötet. Eller själva ställa sig till förfogande för olika uppdrag inom föreningen, till exempel ett styrelseuppdrag.

De kan också skriva motioner (förslag) till årsmötet.

Mer information om hur föreningen kan jobba med delaktighet och demokratin i förening finns i lathunden Hur fungerar demokratin? Pdf, 226.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Publicerad: