Annons
Annons

Värdskap

Stenungsund 20150615 - Stenungsund är en nybyggd anläggning vid havet som driver ridskola.

Foto: Mikale Sjöberg

Ett HEJ! till alla som kommer in i stallet räcker långt för att skapa en god stämning!

Välkomna varandra, välkomna andra och välkomna sig själv. Värdskap är konsten att få människor att känna sig välkomna. Känslan av att bli sedd och trevligt bemött kan göra stor skillnad för någon som kliver in i stallet för allra första gången. Här har vi alla ett ansvar i föreningen, allra helst du som har ett ideellt engagemang.

Upplevelsen av att vara välkommen är ofta summan av många små saker. Det kan vara ett leende och ett hej när du kommer in i stallet, det kan vara ett skratt som lockar till leende, det kan vara en mule som nosar dig välkommen. Det är alla de små sakerna som gör att vi känner oss välkomna.

Att möta människor med respekt och omtanken kan uttryckas som ett värdskap. Genom att arbeta med föreningens värdskap stärker vi relationer och engagemang i föreningen. I denna lathund har vi tagit hjälp av organisationen Värdskapets filosofi för att skapa en välkomnande och inkluderande stallmiljö.

Publicerad: