Annons
Annons

Styrelsemötet

Foto: Jessica Ortiz Bergström

Det är klokt att styrelsen sätter rutiner som gör styrelsemötena så effektiva och utvecklande som möjligt. För att det ska lyckas krävs en planering, som skapar struktur och ger framförhållning.

Skapa en struktur som gör det enkelt att stämma av vad som bör ske före, under och efter styrelsemötet.

Inför styrelsemötet

Minst en vecka innan styrelsemöte skickas kallelse med dagordning och underlag till mötet. Dagordningen är planen för mötet och beskriver de frågor som ska behandlas.

Beslutspunkterna inleder mötet, följt av informationspunkter. Underlagen till varje punkt finns för att ledamöterna ska hinna läsa, reflektera och förbereda frågor och ställningstagande inför mötet. Om det är en beslutspunkt ska beslutet vara tydligt formulerat och på mötet ska även ansvarig utses tillsammans med plan för hur beslutet ska kommuniceras. Det finns även möjlighet att lyfta frågor som uppkommit strax innan mötet, under punkten ”Övriga frågor”. Dessa frågor bör inte vara beslutsfrågor, eftersom det inte har funnits tid att förbereda dem.

Under styrelsemötet

Till mötena är det viktigt att styrelseledamöterna kommer förberedda. Och även om det är viktigt att prata igenom varje fråga för att skapa samsyn, bör man hjälpas för att hålla sig till ämnet.

Beslut fattas med enkel majoritet, det vill säga att fler än hälften av ledamöterna ska stödja förslaget. Om någon verkligen inte håller med om ett beslut så finns möjligheten att skriva in det i protokollet – att reservera sig. Men det betyder inte att en styrelseledamot inte behöver följa fattade beslut – det måste hela styrelsen göra.

Fattade beslut dokumenteras i protokollet och i en särskild ärendelista så det blir lätt att stämma av status och följa upp arbetet.

Efter styrelsemöte

Styrelseprotokoll är inte offentliga handlingar och behöver därför inte publiceras i sin helhet. Men för att medlemmarna ska vara informerade och ges möjlighet att vara delaktiga i föreningens arbete är det klokt att kommunicera en sammanfattning från mötet.

Publicerad: