Annons
Annons

Driva förening

Föreningarna är hjärtat i ridsportsverige och utgör basen i den folkrörelse som rymmer alla oss 150 000 medlemmar, från nybörjare till OS‑guldmedaljörer. Föreningens arbete vilar på en demokratisk grund.

För att stärka föreningens arbete har vi samlat information/lathundar under rubrikerna Föreningskunskap och Aktivt styrelsearbete samt Föreningsutveckling. Här nedan finns också information om ridsportens Strategi och värdegrund, Hållbarhet samt Arbetsmiljö.

Placeholder

Föreningskunskap

Vi kan klara mer tillsammans än var och en för sig. En ideell förening är en sammanslutning av människor som delar ett intresse. En demokratisk organisation där medlemmarna kan framföra åsikter, delta i beslut och påverka föreningens verksamhet.

Aktivt styrelsearbete

Styrelsens övergripande uppdrag framgår av föreningens stadgar, men i korta drag är det två områden som styrelsen ska koncentrera sig på – förvalta och utveckla.

Föreningsutveckling

I många föreningar är styrelsen både arbetsgivare och verksamhetsledare. Vi erbjuder utbildningar särskilt anpassade för ridsportföreningens verksamhet.

Fallback bild

Strategi och värdegrund

I kraft av ideella föreningar utvecklar vi ridsport med kvalitet, för alla – hela livet. Vår vision är att svensk ridsport ska vara världens bästa!

Hållbarhet

Hållbar utveckling är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta utveckla vår verksamhet i enlighet med visionen Svensk ridsport – världens bästa!

Arbetsmiljö

Arbetsmiljöarbete är ett måste för landets ridskolor. I stallar, ridhus och hagar ska människor, djur och maskiner arbeta tillsammans. Miljön ska vara så säker som möjligt och riskerna ska minimeras. Driver din förening ett systematiskt arbetsmiljöarbete? Kan föreningen arbetsmiljölagen?