Annons
Annons

Föreningskunskap

Vi kan klara mer tillsammans än var och en för sig. En ideell förening är en sammanslutning av människor som delar ett intresse. En demokratisk organisation där medlemmarna kan framföra åsikter, delta i beslut och påverka föreningens verksamhet.

En väl fungerande föreningsverksamhet är mer än stadgar, möten och protokoll. Det är framför allt verksamhet, glädje och gemenskap. En miljö där vi skapar mer tillsammans än vad som är möjligt att göra var och en för sig. För att nå dit finns utgångspunkter som är viktiga att känna till för att föreningsarbetet ska vara så utvecklande och framgångsrikt som möjligt. För att det ska vara lättare att göra rätt i föreningen har vi här samlat information och arbetsdokument utifrån dessa utgångspunkter.

Förstärk föreningskunskapen

Under Läs mer i den grå rutan beskrivs vad som gäller för en ridsportförening. Med denna kunskap blir föreningsarbetet tydligare för både styrelse och medlemmar. Kanske kan ni använda delar för att förtydliga information på föreningens egen hemsida?

  • Föreningens stadgar ger en ram för hur föreningen ska drivas och styr medlemmarnas och styrelsens rättigheter och skyldigheter. Här finns bland annat en mall för vad som ska finnas i stadgarna
  • Årsmötet är höjdpunkten på året, det är då medlemmarna full ut använder sin rätt att framföra åsikter, påverka beslut och påverka föreningens verksamhet.
  • Valberedningen är den grupp som förbereder och förslår medlemmar till föreningens styrelse. Här finns stöd och hjälp för denna viktigt grupps arbete.
  • Ridsportföreningen är en allmännyttig ideell förening. På denna sida beskrivs villkoren för föreningen.

Lathundar – föreningens arbetsdokument

I den grå rutan finns även lathundar, för att stärka och utveckla föreningskunskap och demokrati i föreningen. De kan med fördel användas i lärgrupper.
Ridsportens ideella föreningar Pdf, 279.1 kB, öppnas i nytt fönster.. Denna lathund beskriver hela ridsportens organisation och vilka möjligheter det för med sig för ridsportföreningen.
I lathunden Hur fungerar demokratin? Pdf, 226.4 kB, öppnas i nytt fönster. finns konkreta tips och mallar för att arbeta med delaktighet och påverkan i föreningen.
Föreningsåret Pdf, 75 kB, öppnas i nytt fönster. är ett årshjul över viktiga kom-ihåg i föreningen.

Kontakta gärna ert ridsportdistrikt eller RF-SISU distrikt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. om ni vill ha stöd i ert utvecklingsarbete eller bara har några frågor/funderingar.

Publicerad: