Annons
Annons

Föreningens stadgar

Miniläger och fälttävlanslektion hos Clarebergs Ridklubb utanför Göterborg.

Foto: Mikael Sjöberg

Det finns inte någon specifik lag om ideella föreningar. Föreningen huvudsakliga juridiska styrdokument är dess stadgar och de måste följas.

Stadgarna ger en ram för hur föreningen ska drivas och styr medlemmarnas och styrelsens rättigheter och skyldigheter. Även om det inte finns en konkret lag för föreningar ska den ideella föreningen självklart följa de lagar och föreskrifter som i finns i Sverige. Exempelvis djurskyddslagen, arbetslagstiftning, skattelagstiftning, bokföringslag och vad som gäller för avtal.

En förening måste ha:

  • Stadgar som utgår från idrottens/ridsportens stadgar och är beslutade vid föreningens årsmöte.
  • Föreningens namn ska finnas i stadgarna och stämma med Riksidrottsförbundets namnregler.
  • En styrelse som utses av årsmötet att företräda föreningen.
  • Föreningen behöver även vara uppdaterad på vad som beslutas vid förbundsstämman, det vill säga ridsportens högsta beslutande organ.

Normalstadgar för föreningen

Stadgarna bör med jämna mellanrum ses över, uppdateras och förfinas. På central nivå görs det inför varje förbundsstämma och den lokala föreningen bör göra en genomgång inför varje årsmöte för att göra aktuella uppdateringar om det behövs.

Normalstadgarna är en slags mall, där det mesta baseras på villkoren för medlemskap, som kan användas både vid bildande av nya föreningar och som grund för styrelsens förvaltning av föreningen.

Normalstadgarna som finns HÄR Länk till annan webbplats. är i en wordversion så där kan ni enkelt skriva in era egna uppgifter och göra nödvändiga ändringar.

Inför föreningens årsmöte

Behöver ni göra en stadgeändring? Det kan göras på flera sätt, antingen uppdaterar ni era nuvarande stadgar med de ändringar som behövs eller så tar ni grunden i normalstadgarna i sin helhet, givetvis efter noggrann genomgång av innehåll och en anpassning efter era förhållanden. Stadgeändringen beslutas på årsmötet. Hur det sker finns beskrivet i föreningens stadgar.

Till adressen stadgar@ridsport.se skickas föreningens nya stadgar i sin helhet med ändringarna införda samt ett justerat årsmötesprotokoll. Har ni frågor eller funderingar kan ni skicka dem till samma mejladress.

Publicerad: