Annons
Annons

Strategi och värdegrund

I kraft av ideella föreningar utvecklar vi ridsport med kvalitet, för alla – hela livet. Vår vision är att svensk ridsport ska vara världens bästa!


Du kan påverka

Det är våra anslutna ridsportföreningar som tillsammans är Svenska Ridsportförbundet. Som medlem i en förening medverkar du till hur ridsporten bedrivs och utvecklas. Eftersom vi är en demokratisk organisation kan du vara delaktig och påverka verksamheten i din förening, men också hela ridsporten.

Häst på bete i motljus.

Ridsport 2025

Svenska Ridsportförbundets strategiarbete Ridsport 2025 och 2030 stakar ut vägen mot framtiden och samlar kraften i ridsporten så att vi ska bli bättre och starkare tillsammans.

Ridsportens ledstjärnor

För att alla ska trivas och känna sig trygga inom ridsporten, både hästar och människor, har ridsporten samlats kring några ledstjärnor.

Hos Clarebergs RK är sommarens fälttävlansläger en återkommande höjdpunkt. Och för lektionshästarna är den gröna lungan bredvid ridskolan ett favoritställe.

Ridsportens styrdokument

Som ledare behöver du även känna till vart ridsporten är på väg och hur ridsporten valt att anta utmaningar på vägen mot världens bästa ridsport. Ett ständigt pågående utvecklingsarbete som beskrivs i förbundets strategidokument Ridsport 2025 . För ridsportens ledare är det viktigt att vara uppdaterade på status i strategiarbetet.

Häst på bete i motljus.

Ridsporten vill

Ridsporten vill riktar sig till dig som är ledare inom ridsporten och beskriver vad Svenska Ridsportförbundet står för.

Ebba Bota

Verksamhetsidé

Verksamhetsidén beskriver organisationens uppdrag och ska svara på frågorna om varför organisationen finns till, vilka den riktar sig till, vad som gör den unik och vad den bidrar med.

Vision

En vision är en drömbild av vad vi långsiktigt vill uppnå och en inriktning om vart vi är på väg.

Emil Jönsson

Värdegrund

Värdegrunden beskriver de grundläggande värderingar som vi står för och är den kompass som styr hur vi agerar inom organisationen.

Värderingar

Våra värderingar utgår från allas lika värde och en tydlig demokrati där alla kan påverka. Utifrån ledorden ansvar, respekt, engagemang, glädje och tillsammans, arbetar vi för värderingar och en ridsportanda som är vårt gemensamma förhållningssätt gentemot hästar och människor.