Annons
Annons

Du kan påverka

Hästar i hage

Foto: Svenska Ridsportförbundet

Det är våra anslutna ridsportföreningar som tillsammans är Svenska Ridsportförbundet. Som medlem i en förening medverkar du till hur ridsporten bedrivs och utvecklas. Eftersom vi är en demokratisk organisation kan du vara delaktig och påverka verksamheten i din förening, men också hela ridsporten.

Du kan påverka på flera sätt:

 • Arbeta med frågor som du känner extra mycket för, själv eller tillsammans med andra. Kontakta föreningens styrelse och stäm av hur du kan engagera dig.
 • Gör din röst hörd på föreningens årsmöte genom att delta och rösta på olika beslut. Tillsammans med din förening kan ni även delta i besluten på distriktets årsmöte och på den centrala förbundsstämman. Där tas beslut om den inriktning som förbundet ska ha och de ställningstaganden som organisationen ska göra.
 • Skriv motioner (förslag) till föreningens årsmöte om de frågor som du brinner för är så stora att de behöver diskuteras av alla medlemmar i föreningen. Om det är en fråga som berör fler föreningar, är det en bra idé att skriva en motion till ridsportdistriktets årsmöte.
 • Berör förslaget hela ridsportens framtid och utveckling kan du med stöd av din förening skriva en motion till förbundsstämman.

Förbundsstämman utser också förbundsstyrelsen som, mellan stämmorna, tar de stora besluten inom förbundet. Förslag till ordförande och ledamöter i förbundsstyrelsen och centrala sektioner har inför stämman förberetts av valberedningen utifrån de nomineringar som kommit från distrikt och föreningar.

Stadgarna styr

Svenska Ridsportförbundets uppdrag och verksamhet regleras i förbundets stadgar. Stadgarna kan liknas vid förbundets lag och är det regelverk som styr hela organisationen från central nivå till medlemmen i förening. Kopplat till uppdraget i stadgarna finns en arbetsordning som beskriver uppgifter och mandat för förbundets centrala styrelse, utskott, råd, sektioner och kommittéer.

Ungdomsinflytande

Inom ridsporten är ungas inflytande lika självklart som viktigt. Vi leder för framtiden och ungas delaktighet gör ridsportens starkare. Ungdomar ska ingå som förtroendevalda i våra styrelser, sektioner och kommittéer, det är reglerat i våra stadgar. Ungdomsinflytandet är något vi värnar mycket om men som kräver ett starkt stöd från styrelser och ledare på alla nivåer i ridsporten.

En del av idrotten

Svenska Ridsportförbundet är ett av de drygt 70 medlemsförbund (specialidrottsförbund, SF) som ingår i Riksidrottsförbundet.

Riksidrottsförbundet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (RF) är idrottsrörelsens samlande organisation med uppgift att stödja, företräda, utveckla och leda rörelsen i gemensamma frågor, såväl nationellt som internationellt. Idrottsrörelsens gemensamma idéprogram Idrotten vill Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är ett grundfundament för Ridsporten vill.

Det är RF som hanterar och fördelar statens stöd till idrotten. För att få ta del av statens medel till idrotten behöver därför ridsportens föreningar känna till och följa de kriterier som finns för att få samhällsstöd. Som ledare är det därför viktigt att känna till dessa förutsättningar.

Ridsporten har sin utgångspunkt i den svenska idrottsrörelsen, men är också en del av den svenska hästsektorn.

Hästnäringens Nationella stiftelse

Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS) är en paraplyorganisation som främjar hästnäringen i Sverige med särskild betoning på:

 • Utbildning
 • Avel/uppfödning
 • Rationell och effektiv utveckling och organisering av verksamhet av gemensamt intresse vid Hästnäringens riksanläggningar.

I HNS strategiplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. beskrivs hur HNS med kunskap, kvalitet och samverkan bidrar till en långsiktigt hållbar svensk hästnäring.

Publicerad:

Samtala med andra i föreningen

 • Vilka frågor är viktiga för ridsportens utveckling?
 • Hur engagerar vi medlemmarna i vår förening att delta på årsmötet?
 • Vilka frågor tar vi med oss till distriktets årsmöte?
 • Vilka frågor är viktiga vid förbundsstämman?
 • Hur skapar vi diskussion kring dem?