Annons
Annons

Ridsporten vill

Häst på bete i motljus

Foto: Mikael Sjöberg

Ridsporten vill riktar sig till dig som är ledare inom ridsporten och beskriver vad Svenska Ridsportförbundet står för.

I idéprogrammet Ridsporten vill samlar vi våra gemensamma värderingar, utgångspunkter, riktlinjer och ställningstaganden. Oavsett hur du verkar som ledare är utgångspunkterna desamma. De gäller för dig som till exempel är ungdomsledare, ­tränare, ridledare, funktionär, ­ridlärare, tränare, domare ­eller kanske förtroendevald, och bygger på våra gemensamma beslut i ridsporten.

Det här är Ridsporten vill

  • Vår vision, som ger oss en gemensam bild av det vi vill uppnå.
  • Vår verksamhetsidé, som förtydligar vårt gemensamma uppdrag och uttrycker kärnan i verksamheten.
  • Vår värdegrund, som beskriver de värden som vi vill ska styra och genomsyra ridsporten.
  • Ridsportens organisation som en del av idrottsrörelsen och hästnäringen.
  • Ridsportens styrdokument, en lista över de dokument som ramar in ridsportens strategi och regelverk samt övriga policys och riktlinjer.

Reflektera och diskutera

Här berättar vi om hur du kan arbeta med Ridsporten vill.
I boxarna längre ner på sidan finns länkar till mer innehåll i Ridsporten vill och hur du kan arbeta vidare med varje område. Här finns också frågor som du kan reflektera över. Vad de innebär för just din ledarroll?

Under de olika områdena får du också förslag på diskussionsfrågor som hjälper dig att omsätta Ridsporten vill i praktiken och tillsammans med andra. Det är genom samtal med andra som ridsportens värderingar och ställningstaganden prövas på riktigt.

Kolla in och ladda ned vår handledning som hjälper föreningen att arbeta utifrån Ridsporten vill.

Du är viktig för svensk ridsport

Du som ledare har ett fantastiskt roligt uppdrag och är viktig för svensk ridsport. Med hästen som trogen kollega utvecklas du ­tillsammans med andra hästälskare. Inom ridsporten finns massor av kunskap och erfarenheter som du kan luta dig emot. Du har också stöd av en hel idrottsorganisation och ­hästsektor. Som en del av ridsporten har du också möjlighet att påverka och vara delaktig i beslut och viktiga vägval. Tillsammans gör vi svensk ridsport till världens bästa.

Gymkana i Göteborg

Foto: Mikael Sjöberg

Barns trygghet – vuxnas ansvar

Ledare på alla nivåer och alla ­funktioner inom Svenska Ridsportförbundet har ett särskilt ansvar för barn och ungdomar. Ledare inom ridsporten ska vara medvetna om att barn och ungas delaktighet är en demokratisk rättighet, som även bidrar till en bättre verksamhet. Det är vuxnas ansvar att agera om barn och unga far illa.

Publicerad:

Ridsporten vill


Hålls vid liv genom dig.
Dokumentet ger dig utgångspunkter men inga färdiga svar. De skapar du genom att stämma av det du gör och säger mot ridsportens värderingar och regler.

Gör det lättare för dig att agera i din ridsportvardag. Genom reflektion och samtal med andra skapar du trygghet i ditt ledarskap.


Hästar i motljus på sommarbete
Hästar i motljus på sommarbete