Annons
Annons

Ridsportens styrdokument

Äldre man hoppar fälttävlanshinder

Foto: Mikael Sjöberg

Som ledare behöver du även känna till vart ridsporten är på väg och hur ridsporten valt att anta utmaningar på vägen mot världens bästa ridsport. Ett ständigt pågående utvecklingsarbete som beskrivs i förbundets strategidokument Ridsport 2025. För ridsportens ledare är det viktigt att vara uppdaterade på status i strategiarbetet.

Här nedan hittar du ridsportens övriga styr- och strategidokumet som alla är delar av Ridsporten vill.

Stadgar

Stadgarna beskriver de grundläggande regler som finns för Svenska ­Ridsportförbundets uppdrag och verksamhet.

Ridsport 2025

Strategidokumentet Ridsport 2025 utgår från ridsportens verksamhet och ­värdegrund och tar genom fem strategiska områden sikte mot ridsportens vision. För dig som ledare inom ridsporten är det viktigt att känna till hur ­strategin ser ut och status i arbetet.

Tävlingsreglemente

I Tävlingsreglementet (TR) beskrivs de regler som ska tillämpas vid tävlingar anordnade av organisationer anslutna till Svenska Ridsportförbundet.

Säkerhetspolicy

Det är Svenska Ridsportförbundets ansvar att säkerställa och utveckla ­säkerhets- och djurskyddsarbetet inom svensk ridsport. Ridsportförbundet har som målsättning att svensk ridsport ska karaktäriseras av gott djurskydd och hög säkerhetsnivå för de aktiva. Här finns vår säkerhetspolicy Pdf, 400.8 kB, öppnas i nytt fönster..

En trygg ridsport

Vi arbetar aktivt för en trygg ridsport där alla ska känna sig välkomna och får delta och utvecklas efter sina egna förutsättningar. En trygg ridsport är också fri från mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp. Det är viktigt att våra ledare vet hur man förebygger övergrepp och kränkningar och agerar om något inte är som det ska. Här har vi samlat trygga tips, verktyg och fakta. Svenska Ridsport­förbundet står bakom och följer Riksidrottsförbundets policy för en Trygg idrott Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Alkohol och drogpolicy

Svenska Ridsportförbundets policy för alkohol och droger ger riktlinjer och utgångspunkter för ridsportens ställning i alkohol och drogfrågor Pdf, 209.5 kB, öppnas i nytt fönster..

Antidopingsprogram

Målsättningen med Svenska Ridsportförbundets antidopingsprogram Pdf, 360.7 kB, öppnas i nytt fönster. är att ­tillförsäkra alla ryttare deras självklara rätt att delta och tävla i en dopingfri svensk ridsport.

Utbildningspolicy

Genom kvalitetssäkrade utbildningar och fortbildningar utvecklar vi våra ­medlemmar och ledare och skapar en röd tråd för hästkunskap och utveckling inom svensk ridsport. Svenska Ridsportförbundets utbildningspolicy Pdf, 223.7 kB, öppnas i nytt fönster. ska ligga till grund för all planering och genomförande av utbildningar och strävar mot vår gemensamma vision: Svensk Ridsport – Världens bästa.

Policy och strategi för barn och ungas träning och tävling

Svenska Ridsportförbundets policy för barn och ungdomars träning och ­tävling ligger till grund för all verksamhet som bedrivs för barn och unga.

Miljö- och hållbarhetsstrategi

Svenska Ridsportförbundet arbetar aktivt mot en hållbar utveckling Länk till annan webbplats. av svensk ridsport och låter hållbarhetsarbetet genomsyra alla våra verksamheter.

Vuxna i ridsporten

En av ridsportens styrkor är att man kan rida till­sammans oavsett ålder. ­Ridsporten skapar en ­samhörighet, ett ­socialt värde i kombination med fysisk och psykisk utveckling och väl­befinnande. Inom ridsporten finns en mängd utvecklingsmöjligheter – som ryttare, som ledare och som människa. För ridsportens ledare blir det ­ viktigt att engagera och ­entusiasmera samt bjuda in till en ­verksamhet med sådan ­kvalitet att vuxna stannar i ridsporten. Och skulle någon lämna är de alltid välkomna tillbaka. Möjlig­heten för alla att återvända och ta vid där man en gång slutade, gör ridsporten unik.

Publicerad: