Annons
Annons

Verksamhetsidé

Ebba Bota - El Qatar Dutch Endurance Festival CEIYJ2* 120 km

Foto: Eventingphoto

Verksamhetsidén beskriver organisationens uppdrag och ska svara på frågorna om varför organisationen finns till, vilka den riktar sig till, vad som gör den unik och vad den bidrar med.

Svenska Ridsportförbundets verksamhetsidé:

I kraft av ideella föreningar utvecklar vi ridsport med kvalitet, för alla – hela livet.

Utgå från de här punkterna för att stämma av att du arbetar
utifrån verksamhetsidén i vardagen:

 • Jag känner till hur demokratin inom Svenska Ridsportförbundet fungerar, både den formella som styrs av våra stadgar och den informella där delaktighetskapas i verksamheten.
 • Jag sprider kunskap om vilka möjligheter vi som medlemmar har att påverka inom ridsporten och påminner om att vi har ett gemensamt ansvar för att driva ridsporten framåt.
 • Jag utvecklar mig själv och dem jag leder på ett bra sätt. Oavsett på vilken nivå jag är, är jag som ledare en förebild och har ett inflytande över ridsportens utveckling.
 • Jag bemöter alla människor på ett positivt sätt. Mitt bemötande är avgörande för om andra känner sig välkomna och stannar kvar inom ridsporten.
 • Jag reflekterar över vad som gör att någon inte känner sig välkommen. Jag stöttar dem som är osäkra och behöver hjälp.
 • Jag är reflekterar över vilka normer och begränsningar som kan finnas inom ridsporten och vågar utmana dem. Det kan handla om vilka som rider och hur, vem som bestämmer och vad som premieras.
 • Jag inspirerar dem som slutat rida att stanna kvar i andra funktioner inom ridsporten. Deras kunskap och engagemang är viktigt och ska tas tillvara.
Nationalsdagstävlingarna på Strömsholm 20160604

Foto: Mikael Sjöberg

Barn och ungas träning och tävling

En stor del av ridsportens aktiva är barn och ungdomar. Därför är det viktigt att vår verksamhet är anpassad till och tillgodoser deras grundläggande behov och förutsättningar. Svenska Ridsportförbundets policy för barn och ungdomars träning och tävling ligger till grund för all verksamhet för barn och unga. Policyn säkerställer att vi strävar mot vår gemensamma vision och har sin utgångspunkt i FN:s konvention för barns rättigheter (barnkonventionen), Riksidrottsförbundets anvisningar för barn- och ungdomsidrott samt Svenska Ridsportförbundets värdegrund, ledstjärnor och Tävlingsreglemente (TR).

Ridsportens ­utvecklingsmodell

Vi ska arbeta med att vidareutveckla rid- och hästkunnandet hos varje medlem. Vi vill också att verksamheten i föreningarna ska skapa förutsättningar för människor att utvecklas, såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt. Utvecklingsmodellen bygger på förflyttningen från den traditionella bilden av idrottsrörelsen som en triangel med en bred bas av barn och unga och en spetsig topp av elitidrottare, till en rektangel där idrotten hittar former så att alla kan vara med och träna och tävla på olika nivåer hela livet. Förflyttningen går från specialisering och ensidig träning, talangjakt och utslagning till fokus på egen utveckling utifrån en bred grund av träning som ger kunskap och självförtroende.

Illustration över ridsportens utvecklingsmodell

Publicerad:

Samtala med andra i föreningen

 • Hur ser vår förenings verksamhetsidé ut i förhållande till förbundets gemensamma verksamhetsidé?
 • Hur arbetar vi för demokrati och delaktighet i vår förening?
 • Hur ser ett gott bemötande ut i vår förening? Hur ska det inte se ut?
 • Hur arbetar vi för ett livslångt intresse för hästar och ridsport?