Annons
Annons

Arbetsmiljöarbete

En god arbetsmiljö är arbetsgivarens ansvar.

Foto: Mikael Sjöberg

Arbetsmiljöarbete är ett måste för landets ridskolor. I stallar, ridhus och hagar ska människor, djur och maskiner arbeta tillsammans. Miljön ska vara så säker som möjligt och riskerna ska minimeras. Driver din förening ett systematiskt arbetsmiljöarbete? Kan föreningen arbetsmiljölagen?

Arbetsmiljöverket är myndigheten som:

Citatikon

Arbetar för rätten till sunda, säkra och utvecklande arbetsförhållanden. På varje arbetsplats ska det finnas ett aktivt arbetsmiljöarbete, där alla vill och kan bidra.

Arbetsmiljöverket har rätten att ge ut föreskrifter och här gäller det för landets ridsportföreningar att hänga med. Landets ridskolor måste ha ett systematiskt miljöarbete, SAM, som är dokumenterat.

Frivilligt arbete

Svenska Ridsportförbundet har tagit fram verktyg i systemet REQS för hjälp till självhjälp gällande Systematiskt arbetsmiljöarbete och Systematiskt brandskyddsarbete. Samtliga föreningar i förbundet kan ta del av verktygen, oavsett om de driver ridskola eller inte.

Ridskole- och Utbildningssektionen tog beslut om just dessa områden dels för att det genom besöksverksamheten visat sig att många tycker de här områdena är svåra att arbeta med, dels att vid de besök Arbetsmiljöverket gjorde 2016-2018 på flera hästanläggningar fick nära hälften anmärkning på området arbetsmiljöarbete.

REQS är ett digitalt system som även används av svensk trav- och galoppsport. Här finns besöksprotokoll för ridskola, samt för föreningar med eller utan anläggning som inte driver ridskola. Här samlas statistik från verksamheterna och är underlag för rådgivning, och en långsiktig strategi och utveckling av Svenska Ridsportförbundets verksamhet.

Har du frågor om REQS eller arbetet med systematiskt arbetsmiljöarbete och systematiskt brandskyddsarbete, kontakta
Anna Reilly, anna.reilly@ridsport.se

Publicerad: