Nya verktyg i systemet REQS

Från årsskiftet kommer två nya moduler att finnas i REQS, systemet där ridsportens besöksprokoll finns. De nya områdena är Systematiskt arbetsmiljöarbete och Systematiskt brandskyddsarbete.

Svenska Ridsportförbundet har tagit fram verktyg för hjälp till självhjälp gällande Systematiskt arbetsmiljöarbete och Systematiskt brandskyddsarbete.
Samtliga föreningar i förbundet kan ta del av verktygen, oavsett om de driver ridskola eller inte.

Ridskole- och Utbildningssektionen tog beslut om just dessa områden dels för att det genom besöksverksamheten visat sig att många tycker de här områdena är svåra att arbeta med, dels att vid de besök Arbetsmiljöverket gjorde 2016-2018 på flera hästanläggningar fick nära hälften anmärkning på området arbetsmiljöarbete.

Den 1 januari kommer det en länk från REQS till samtliga föreningar där Systematiskt arbetsmiljöarbete och Systematiskt brandskyddsarbete finns med så arbetet inom dessa områden kan påbörjas.

Mer information

Nedan finns länkar till fyra filmer som handlar om Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) och Systematiskt brandskyddsarbete (SBA). Klicka på respektive länkar för att se filmerna i rätt ordning.

I den första filmen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. guidar Marcus Jakbo från REQS om hur inloggningen fungerar och ger en introduktion till hur modulerna fungerar i REQS.
Länken som Marcus talar om kommer i ett separat mail till varje förening.

I REQS finns tre flikar; Uppdrag, Dashboard och Anmärkningar.


I den andra filmen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. visar Marcus hur du arbetar med Systematiskt arbetsmiljöarbete och Systematiskt brandskyddsarbete i REQS under fliken Uppdrag.


I den tredje filmen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och fjärde filmen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. går Marcus igenom Dashboard och Anmärkningar. Här finns uppföljning och uppdateringar av ert arbete.


Har du frågor om arbetet med Systematiskt arbetsmiljöarbete och Systematiskt brandskyddsarbete kontakta
Anna Reilly anna.reilly@ridsport.se eller Markku Söderberg markku.soderberg@ridsport.se på Svenska Ridsportförbundet

REQS är ett digitalt system som även används av svensk trav- och galoppsport. Här finns besöksprotokoll för ridskola, samt för föreningar med eller utan anläggning som inte driver ridskola. Här samlas statistik från verksamheterna och är underlag för rådgivning, och en långsiktig strategi och utveckling av Svenska Ridsportförbundets verksamhet.

Publicerad: