Annons
Annons

Aktivt styrelsearbete

Styrelsens övergripande uppdrag framgår av föreningens stadgar, men i korta drag är det två områden som styrelsen ska koncentrera sig på – förvalta och utveckla.

För att lyckas med det behöver styrelsens medlemmar ta på sig olika roller anpassade för respektive område. Dels ska man förvalta vad tidigare styrelser lämnat efter sig i form av tillgångar, material och kompetens, representera föreningen i olika sammanhang och genomföra vad som står i stadgarna. Dels ska föreningens verksamhet utvecklas, nya behov och önskemål ska tas tillvara. En av styrelsens uppgifter är att skapa förutsättningar för det.

I den grå rutan har vi samlat utgångspunkter och lathundar för hur ni kan organisera och planera arbetet så att styrelseuppdraget kan bli både kul och lärorikt. Utifrån materialet kan ni gå igenom er organisation, stämma av att ni får ut mesta möjliga av era möten och få stöd i hur ni stärker dialogen med era medlemmar. Det ger er också verktyg för att skapa kontinuitet och för att styrelsearbetet lättare ska kunna lämnas över mellan styrelser.

Lathundarna fungerar som arbetsdokument. Kika igenom dem och bestäm vilket område som blir viktigast arbeta med i er styrelse. Ta gärna hjälp av RF-SISU distriktet som processledare i arbetet.

Publicerad: