Annons
Annons

Hör det som inte sägs - ett initiativ för att bryta tystnadskultur

Hör det som inte sägs är en kraftsamling för att  få fler vuxna att se, lyssna och agera när någonting inte är som det ska i stallet. För att ingen ska behöva drunkna i tystnad.

Foto: Amazing Society

Överallt sker det saker i det dolda, under ytan och på insidan. Även i stallet. Hör det som inte sägs är en kraftsamling för att bryta tystnadskultur, och få fler vuxna att se, lyssna och agera när någonting inte är som det ska i stallet. Ingen ska behöva drunkna i tystnad.

– Vi vill lyfta ungas röster till ytan och öka medvetenheten bland vuxna att det som syns utåt är inte alltid det som känns på insidan, säger Catrine Hermansen , projektledare för satsningen Trygga ledare inom Svenska Ridsportförbundet.

Filmen Hör det som inte sägs är ett sätt att skapa engagemang i trygghetsfrågorna och ett led i ridsportens systematiska trygghetsarbete. Filmen lanseras digitalt på Youtube, och är kopplad till en Länk till annan webbplats.kampanjsida Länk till annan webbplats. med länkar till utbildningsmaterial och stödorganisationer för unga.

Framför allt är filmen för alla som har blivit utsatta för till exempel mobbning, utanförskap, trakasserier och övergrepp – hemma, i skolan, på nätet eller i stallet. Tanken i filmen är att illustrera kontrasten mellan hur saker ser ut att vara på ytan, och känslan av att drunkna i tystnad.

För att skapa en trygg stallmiljö behövs medvetenhet, medmänsklighet och mod i både tanke och handling

–Under flera år med Trygga ledare har vi mött och utbildat tusentals barn, unga och ledare i trygghetsfrågor men tyvärr också fått signaler om att vuxenvärlden ofta sviker och tittar åt andra hållet i svåra situationer. Det är fruktansvärt att höra, säger Catrine Hermansen.

För att skapa en trygg stallmiljö behövs medvetenhet, medmänsklighet och mod i både tanke och handling, där en ledare ibland kan vara den absolut viktigaste personen i ett barns liv. Det handlar om att finnas där för varandra i stallgången och ställa en fråga som många gånger vara livsavgörande.

–Alla kan göra något för att bryta tystnaden på stallbacken. Men ungas trygghet är alltid vuxnas ansvar, understryker Catrine Hermansen

– Vår strävan är att utbilda trygga och modiga ledare som finns där och agerar när barn och unga behöver dem. Samtidigt är vi väldigt angelägna om att unga ska våga be om hjälp, och att det då verkligen finns stöd att få. Att alla vågar säga det som ofta inte hörs.

Hör det som inte sägs är en del av satsningen Trygga ledare som har fokus på barns och ungas trygghet i ridsporten och finansieras av Stenbecks Stiftelse.

–Trygga ledare gör ett ovärderligt jobb med att lyfta ungas röster och skapa en mer inkluderande miljö i stallet. Denna kampanj är en viktig del av de många insatser Trygga Ledare gör för att bryta tystnadskulturen och öka tryggheten inom ridsporten, säger Sara Damber, verksamhetschef på Stenbecks Stiftelse. Länk till annan webbplats.

Svenska Ridsportförbundet arbetar systematiskt för att stallet ska vara en trygg plats Länk till annan webbplats. där vi ser och hör varandra och vågar prata om svåra saker.

Hör det som inte sägs är en uppföljning av av filmen Stallkänslan Länk till annan webbplats. som gjordes för att förebygga mobbning.

Susannes tips för att bryta tystnadskultur

Gör saker pratbara, mer begripliga och framförallt - gör något! Det säger Susanne Johansson, doktor i idrottsvetenskap på Gymnastik- och Idrottshögskolan som forskar om sexuella övergrepp inom idrotten och tipsar om hur man bryta tystnadskultur.

  • Gör saker pratbara
    Byt tystnadskulturen till en samtalskultur. Det gör vi genom att normalisera samtal och samtalsämnen, särskilt om det vi kanske har svårt att prata om.

  • Göra saker mer begripliga
    Ju mer tydliga och begripliga saker blir, desto mer hanterbara blir de. Då kan vi också göra något åt det.

  • Gör något
    Agera. Se inte åt andra hållet. Att bli mer lyhörd och försöka fånga upp de små signalerna när något kanske inte verkar stå rätt till och tro på den magkänslan. Och våga fråga hur det är, och verkligen vilja veta svaret.

Susanne Johanssons rapport Från policy till praktik– mot sexuella övergrepp inom idrotten Pdf, 1.4 MB.

Sophie berättar för att ge andra mod

Sophie Jahns barndom på hästgården var kantad av utsatthet. Här berättar hon om när vuxenvärlden svek och vikten av lyhörda ledare som ser sig signaler och sträcker ut en hand och står kvar, när det behövs.

Det finns hjälp att få, det finns personer att vända sig till. Och det finns trygga ledare

Sophie Jahn är föreläsare, coach, författare och entreprenör och aktuell med serien Nattryttarna och boken Pappas flicka på Hästgården.

Sophie föreläser i ämnet mental hälsa, tystnadskultur och att skapa trygga miljöer. Bland annat besöker hon många ridklubbar. www.sophiejahn.se Länk till annan webbplats.

Publicerad:

Aktuellt