Annons
Annons

Vårt systematiska trygghetsarbete

Svenska Ridsportförbundet jobbar systematiskt för en trygg och schysst ridsport, i stallet och på nätet Bland annat genom att utbilda trygga ledare och väcka samtal kring svåra frågor. Alla kan bidra till en trygg ridsport. Men vuxna bär alltid ansvaret.

Vi jobbar för en trygg ridsport och trygga strukturer på alla nivåer, från stallbacken och ut, där trygga, ledare och det förebyggande arbetet spelar en viktig roll. Kunskap om trygghetsfrågor är idag givna delar i så gott som alla våra utbildningar.

Till exempel utbildar vi varje år nya utbildare, 500 ungdomsledare, 1 000 ledare genom Basutbildningen, tränare, ridlärare, funktionärer och förtroendevalda. Samt cirka 4 000 aktiva i Grönt kort.

Vårt systematiska arbete innehåller fyra arbetssätt som kompletterar och förstärker varandra.

Det systematiska trygghetsarbetet innehåller flera delar som är beroende av varandra.

Det främjande och förebyggande arbetet innebär att skapa en trygg miljö för alla inom ridsporten, innan utsattheten sker. Det är ett långsiktigt och stärkande arbete som pågår hela tiden och utan att något särskilt har hänt.

Ett exempel på en främjande insats är kunskapshöjande aktiviteter. Där små saker kan göra stor skillnad för ett schysst klimat. Som ett en enkelt hej till alla du möter!

Upptäcka handlar om att ta reda och vara lyhörd för vad som händer i organisationen/föreningen och hur en upplever klimatet i till exempel stallet. Det upptäckande arbetet är en förutsättning och ett hjälpmedel för att kunna arbeta främjande, förebyggande och åtgärdande.

Syftet med det åtgärdande arbetet är att snabbt kunna agera när något har hänt och säkerställa att det inte händer igen. Det är viktigt att finns en tydlig ansvarsfördelning och att det finns rutiner för hur en händelse ska utredas och rapporteras. Det är också viktigt att det finns kunskap och verktyg för hur en händelse ska hanteras tillsammans med de inblandade samt hur du bemöter den som har blivit utsatt.

Ridsportens unga är viktiga i det förebyggande och främjande trygghetsarbetet.

Vuxna bär alltid det yttersta ansvaret för trygghetsarbetets fyra delar.

Mer om vårt systematiska trygghetsarbete i Faktabanken

Lär dig mer om vårt trygghetsarbete genom att gå Basutbildningen

Publicerad: