Annons
Annons

Råd stöd

Foto: Jennifer Söderlund, Stiftelsen Friends

Behöver du eller din förening hjälp, stöd och råd i en svår fråga? Här har vi samlat mer information om orosanmälan och kontaktuppgifter till stödorganisationer med olika spetskompetenser.

Svenska Ridsportförbundets Medlemsombudsman

Medlemsombudsmannen kan du nå via medlemsombudsman@ridsport.se eller telefon, 0220-45600. Personal på Svenska Ridsportförbundets kansli tar emot ditt samtal.

Stödlinje för brottsoffer inom idrotten

RF tillsammans med Brottsofferjouren, stod@rf.se, ett stöd i arbetet mot hot, våld och trakasserier mot medarbetare inom idrottsrörelsen.

Brott ska alltid anmälas till polisen. Länk till annan webbplats.

Det finns många stödorganisationer med spetskomptens i olika frågor som du kan kontakta för råd och stöd. Här är exempel på några:

Tjejzonen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. - Om du behöver någon som lyssnar.
Stiftelsen Friends Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. - Råd och stöd som kan hjälpa dig att vara med och skapa en värld fri från mobbning.
Storasyster Länk till annan webbplats. - Stöd till till de som blivit utsatta för våldtäkt eller andra sexuella övergrepp.
Näthatshjälpen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.- Information och tips om du har blivit utsatt för näthat.
Rädda Barnen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. - Stöd och kunskap för dig som är barn eller ung.
ECPAT Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. - Mot sexuella övergrepp och exploatering av barn. Stöd till barn och vuxna.
BRIS, Barnens rätt i samhället Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. - Stöd till barn, unga och vuxna - dygnet runt.
Till BRIS Idrottstelefon, som är en del av Bris och Riksidrottsförbundets samarbete, kan ideellt engagerade såväl som anställda inom idrotten ringa för att prata om oro kring ett barn. Stödlinjen har nummer 077-4400042
Barnombudsmannen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. - Arbetar för barns rättigheter.

Orosanmälan till socialtjänsten

Om du tror att någon som är mellan 0 och 20 år gammal far illa eller behöver hjälp av socialtjänsten bör du anmäla det.

All personal som arbetar med barn och unga är enligt lag skyldiga att anmäla om de är oroliga för att barn eller ungdomar far illa.

Här är Socialtjänstens information om hur det går till att anmäla att ett barn far illa:

  1. Ring gärna och samråd med oss på barn- och ungdom. Då får vi en chans att ställa frågor, och ofta mår du själv bättre när du har fått berätta vad du har uppfattat om situationen. Du kan dessutom göra en muntlig anmälan om du vill.
  2. En anmälan kan även vara skriftlig.
  3. Om du vill göra en skriftlig anmälan kan du fylla i blanketten Anmälan till socialtjänsten om barn eller ungdom som far illa. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
    Om du inte kan svara på alla frågor i blanketten så tänk på att ge oss så många och så tillförlitliga uppgifter som möjligt. Vi behöver kunna hitta den individ som inte har det bra vid den tidpunkt som vi försöker söka upp personen. Det blir också lättare för oss att få en bra kontakt med de vuxna omkring barnet om vi har mer information.
  4. Vi ser helst att du uppger ditt namn och telefonnummer i anmälan, så att vi kan återkomma till dig med frågor. Men du har också rätt att vara anonym.
  5. När socialtjänsten fått reda på att ett barn behöver stöd eller skydd är vi skyldiga att utreda barnets situation och behov. Vi kontaktar barnets föräldrar eller vårdnadshavare för att tillsammans med dem försöka hitta lösningar som kan hjälpa både barnet och familjen.
  6. Vi utreder enligt BBIC – Barnens behov i centrum
    BBIC är ett system för att utreda, planera och följa upp insatser för barn i den sociala barnavården. BBIC är anpassat efter socialtjänstens regelverk och ska stärka barnperspektivet och delaktigheten för barn och unga. Du kan läsa mer om BBIC på socialstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats..

Publicerad: