Annons
Annons

Trygga ledare

Trygga ledare – två barn tillsammans med en ledare och en häst.

Foto: Jennifer Söderlund/Stiftelsen Friends

Tillsammans med Stiftelsen Friends och Trygga ledare jobbar vi för en schysst ridsport och för att stärka ledare.

- Genom ”Trygga ledare” tar vi krafttag för ett bra socialt klimat i stallet genom att stärka ridsportens ledare i hur de kan jobba mot diskriminering och för en inkluderande kultur för ridsportens barn och ungdomar säger Catrine Andersson som är projektledare tillsammans med Li Åsbring, sakkunnig hos stiftelsen Friends.

Catrine Andersson och Li Åsbring.

Trygga ledare är en flerårig satsning som inleddes 2019 och finansieras av Hugo Stenbecks Stiftelse. Satsningen innehåller både främjande, förebyggande och åtgärdande insatser för att förebygga mobbning och trakasserier, och öka kunskapen och beredskapen om och när något händer. Framför allt handlar det om att stärka unga och vuxna ledare genom utbildningar och mentorskap.

– Stödet från Hugo Stenbecks Stiftelse och samarbetet med Stiftelsen Friends gör att vi kan förstärka trygghetsarbetet inom ridsporten, säger Catrine Andersson.

Unga och ledare sätter kursen

Initiativen i Trygga ledare bygger på ungas röster och ledares erfarenheter. För att bli mer träffsäkra i arbetet inleddes satsningen 2019 med en nulägesanlys där över 2000 ledare bidrog med värdefulla svar. Genomlysningen visade bland annat att finns upplevelser av negativa jargonger i ridsporten som ofta är kopplat till prestation, utseende, utrustning och umgänge. Det finns ett stort engagemang i trygghetsfrågorna, men också en stor skillnad i åldrarna när det gäller behov och upplevelser. Flera ledare pekade också på behovet av kunskap kring ledarens ansvar, förebyggande arbete, vikten av vuxenansvar och hur en agerar när någonting händer. LÄNK

Utbildningar har genomförts i hela ridsporten och utvecklas kontinuerligt tillsammans med barn- unga- och ledare.
Barnkonventionen är en självklar utgångspunkt i alla insatser inom Trygga ledare.

Trygga ledare ambassadörer

Trygga ledare har tre ambassadörer som hjälper till sprida ordet om hur vi tillsammans kan arbeta förebyggande mot mobbning och kränkningar: Peder Fredricson, Stephanie Holmén och Vanessa Falk. Läs mer om ambassadörerna

Ridsportens Trygghetspris

På initiativ av Sophie Stenbeck, ordförande i Hugo Stenbecks Stiftelse Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., har Ridsportens Trygghetspris instiftats för att uppmärksamma unga satsningar som bidrar till en trygg och inkluderande miljö i ridsporten - läs mer HÄR. Priset delas ut varje år. Elin Fernqvist tog emot det första priset 2019 för sin kamp mot mobbning. Ungdomarna hos Skellefteå Ridklubb prisades 2020 för sitt arbete för trygga ledare.

Panelsamtal om ungas trygghet

Trygga ledare är initiativtagare till en serie panelsamtal för hela idrotten om barns- och ungas trygghet. I tre samtal med tre olika teman lyfter sakkunniga från olika organisationer hur vi genom trygga strukturer-, ledarskap och ungas delaktighet kan skapa en trygg idrott för barn- och unga. Tanken är att samtalen ska inspirera till fortsatta samtal om trygghet i idrottsföreningar och på stallbackar. Till panelsamtalen.

Publicerad:

Om Friends

Friends är en icke-vinstinriktad organisation som jobbar med att stoppa mobbning och andra kränkningar inom skolan och idrottsföreningar runtom i hela Sverige. Friends håller varje år cirka 1500 utbildningsträffar där omkring 46 000 lärare, tränare, coacher, föräldrar och barn tränas i hur de kan förhindra mobbning.