Stallkänslan - en film mot mobbning

Ridsporten ska vara en trygg plats för alla, alltid. För att motverka mobbning har Svenska Ridsportförbundet och Stiftelsen Friends lanserat filmen Stallkänslan. 

- Vi vill att den ska kännas i magen och skapa engagemang i trygghetsfrågorna, säger Catrine Andersson, projektledare för satsningen Trygga Ledare på Svenska Ridsportförbundet. 

Var fjärde elev på mellan- och högstadiet har blivit utsatta för kränkningar visar en rapport från Friends*. Friends färska rapport ”Inte så kul men det får man tåla” visar att en fjärdedel av barnen inom idrottsrörelsen blir kränkte av andra barn. Och var tionde barn har utsatts för kränkningar av en vuxen. Läs rapporten här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 

Mobbning är ett samhällsproblem

Även inom ridsporten, som är en av Sveriges största idrotter för barn och unga, vittnar ledare att mobbning och kränkningar bland unga i stallet förekommer, inte minst via sociala medier**.  

- Barns utsatthet för kränkningar, mobbning och trakasserier är ett samhällsproblem som drabbar folkhälsan. Vi vuxna måste våga ta samtalet och sätta gränsen för vad som är okej och inte på nätet, i stallet och samhället som stort. Det är det viktigaste och mest prioriterade uppdrag som vi vuxna har. Med filmen som utgångspunkt vill vi inspirera och accelerera samtalet om vilken ridsport vi vill bygga för våra barn fri från mobbning och kränkningar, säger Maja Frankel, generalsekreterare på Friends.  

För de flesta förknippas stallet och ridsporten trygghet, hästar och gemenskap, men så är det inte alltid för alla.  Alla barn och unga ska känna pirret och inte klumpen i magen när de går till stallet. Därför arbetar Svenska Ridsportförbundet och Stiftelsen 

Friends sedan flera år tillsammans för att förebygga mobbning och stärka ungas trygghet i projektet Trygga Ledare. Bland annat genom utbildningar för tusentals barn samt unga och vuxna ledare.   
Filmen Stallkänslan som kommer att spridas både inom ridsporten och till en bred målgrupp i sociala medier, är en del i det arbetet.  

- Mobbning och utanförskap kan ta sig i uttryck på så många olika sätt och kan vara svårt att upptäcka. För att kunna göra något åt det måste vi våga visa på problembilden och hur vi tillsammans kan stoppa mobbning – innan det händer, säger Catrine Andersson. 

Den här filmen lyfter ungas röster och är för alla dem som blivit eller blir utsatta för kränkningar och mobbning. Vi måste ta ungas berättelser på allvar. Barns trygghet är alltid vuxnas ansvar och vi kan alla vara just den personen som faktiskt gör skillnad för någon, redan idag.

#tryggaledare är ett treårigt samarbete mellan Svenska Ridsportförbundet och Stiftelsen Friends för att skapa ett positivt klimat i stallet, bland annat genom mentorskap och utbildningar för unga och vuxna ledare. Trygga ledare finansieras av Hugo Stenbecks stiftelse. Filmen Stallkänslan är gjord i ett samarbete med Amazing Society. 

Här kan du läsa mer om Trygga ledare - Svenska Ridsportförbundet 
Här kan du läsa mer om Idrottsrapporten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Friendsrapporten - Etnicitet vanligaste orsaken till trakasserier Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.  

**Som ett första steg och kunskapsunderlag i satsningen i Trygga ledare gjordes 2019 en enkät och djupintervjuer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. med ridsportens ledare, unga och vuxna. 

Publicerad: