Annons
Annons

Strategiska områden

Stenungsund 20150615 - Stenungsund är en nybyggd anläggning vid havet som driver ridskola.

Foto: Test Testsson

Inom Ridsport 2025 finns fem strategiska områden. Läs mer om dom här.

Ridsport 2025 - fem strategiska områden

Ridsportens värderingar och varumärke

Övergripande mål: Vi lever och leder enligt ridsportens värderingar och samlas runt ett tydligt varumärke för svensk ridsport.

Under 2024 kommer vi fortsätta att utveckla ridsportens systematiska värdegrunds- och trygghetsarbete. Mer information finns här Länk till annan webbplats..

Ridsport på hästens villkor

Övergripande mål: Med utgångspunkt i kunskap, beprövad erfarenhet och aktuell forskning skapa bästa möjliga förutsättningar för hästens välmående.

Under 2024 kommer vi kommunicera och utbilda i hästvälfärd utifrån de fem domänerna utfodring, fysisk miljö, hälsa, beteende och mental hälsa. Här finns information om de fem domänerna Länk till annan webbplats. och vårt hästvälfärdsarbete Länk till annan webbplats..

Ridsport på individens villkor

Övergripande mål: Skapa förutsättningar för att fler väljer att rida och umgås med hästar i våra föreningar, hela livet.

Under 2024 kommer vi bland fortsätta med att kvalitetssäkra och tillgängliggöra förbundets alla utbildningar och utbildningsmaterial – du hittar dem på ridsportens utbildningsportal Länk till annan webbplats.. Vi fortsätter även satsningar på olika nivåer utifrån ridsportens utvecklingsmodell Länk till annan webbplats. – bland annat finns projektstöd Länk till annan webbplats. att söka.

Ridsportens prestationsmiljöer

Övergripande mål: Våra utbildnings- tränings- och tävlingsformer skapar lust, laganda och inspirerar till att lära och prestera. Vi skapar förutsättningar för sportsliga framgångar nationellt och internationellt.

Under 2024 kommer vi fortsätta jobba för att ridsportens anläggningar Länk till annan webbplats. ska vara tillgängliga, säkra och ändamålsenliga. Det sker också insatser inom föreningsutveckling Länk till annan webbplats. för att skapa förutsättningar för långsiktigt hållbar verksamhet i förening

Ridsportens förutsättningar

Övergripande mål: Skapa förutsättningar för en hållbar utveckling av svensk ridsport och öka vårt inflytande inom idrotten och i samhället, i Sverige och i världen.

Under 2024 kommer vi fortsätta stötta föreningarnas hållbarhetsarbete genom verktygen Koll på hållbarhetsläget Länk till annan webbplats.. Vi kommer även fortsätta arbetet med ridsportens opinions- och påverkansarbete – stöd för föreningens påverkansarbete finns här Länk till annan webbplats..

Effektmål och indikatorer

Inom varje strategiskt område finns effektmål som talar om vilken effekt man vill uppnå i arbetet. För att mäta om vi är på rätt väg mot målet eller rent av har uppnått det, finns också så kallade indikatorer. Indikatorerna bygger i sin tur på resultat från olika mätningar som vi gjort med till exempel analysföretaget Novus.

I det här dokumentet (pdf, 9 MB) Pdf, 8.6 MB, öppnas i nytt fönster. kan du läsa om alla effektmål och indikatorer.

Publicerad: