Annons
Annons

Hästvälfärd

Hästens välfärd ska alltid sättas främst i allt vi gör inom vår sport. Kunskapen om god, säker och hållbar hästhållning ska genomsyra ridsporten.

Vårt gemensamma ansvar är att behandla våra hästar med respekt och alltid vara lyhörda för deras absolut bästa. Vi får aldrig sluta ifrågasätta vad vi gör med våra hästar, hur vi gör det och varför.

Våra tävlingsregler och uppförandekod (code of conduct) finns till för att säkra djurskyddet vid tävling och för att göra tävlingarna så rättvisa som möjligt för både hästar och människor. Tänk på att TR också ska vara normgivande vid all form av ridning, träning och hantering av hästar.

Fem domäner

Hästvälfärd handlar om både hästens fysiska och mentala hälsa. En modell för att mäta hästens välfärd kallas ”De fem domänerna”, utfodring, fysisk miljö, hälsa, beteende och mental hälsa.

Hästvälfärdsrådet

Hästvälfärdsrådet ska vara rådgivande till förbundsstyrelsen samt till sektioner, utskott och andra grupper inom Svenska Ridsportförbundet.

I det övergripande uppdraget ingår att arbeta proaktivt med etiska frågor med koppling till hästvälfärd och djurskydd samt att initiera informationsinsatser och verka för kunskapsutveckling inom hästvälfärd.

Antidopning

Enligt djurskyddslagen får hästar inte utsättas för medicinering, dopning eller andra otillbörliga åtgärder som påverkar prestationsförmågan. Läs mer

Hästkunskap

En viktig del av hästvälfärden är att lära sig mer om hästars beteende och behov. Kolla in vår Hästkunskapssajt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för massor av kunskap och fakta.

Munkollen

När du dagligen går igenom din häst och visiterar den, glöm inte att också kolla i munnen. Finns där sår eller förändringar? Läs mer
I denna film visar vi hur du gör Munkollen. Länk till annan webbplats.

Munstegen

Munstegen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. handlar om munkontroller på tävling och vänder sig till överdomare och tävlingsveterinärer.

Smittinfo

Det är viktigt att vara uppmärksam både på den egna hästens hälsa och smitta som kan finnas i omgivningen för att hindra smittspridning. Läs mer

Häst hemma hos Anna Reilly i Bohuslän.

Djurskyddslagen

Här hittar du länkar till svensk djurskyddslag.

AHL - djurhälsolagen

AHL står för Animal Health Law (Djurhälsolagen) och är ett samlingsnamn för den nya djurhälsoförordning som beslutades i EU 2016.

Munstegen och Muntrappan är framtagna av Svenska Ridsportförbundets Hästvälfärdsråds referensgrupp Djurskydd, Smittskydd och Antidopning och dess veterinära hästodontolog Ylva Rubin, tillsammans med tandutbildade veterinär Nina Roepstorff, Hästvälfärdsrådets veterinära hästspecialist Anna Eriksson, samt förbundsveterinär Peter Kallings.

Munkollen

Glöm inte munnen vid visiteringen.

Fallback bild

Visitera hästen

Landslagsveterinär Rasmus Westgren hjälper dig få koll på den viktiga visitationen.

Peter Kallings, förbundsveterinär.

Förbundsveterinär

Peter Kallings är Svenska Ridsportförbundets förbundsveterinär. Som förbundsveterinär har han en rådgivande roll för hästvälfärd, djur- och smittskydd samt medicinerings- och dopningsfrågor.

Häst på bete i motljus.

Vad gör jag om en häst far illa?

Hästars hälsa och välfärd ska prägla all verksamhet inom Svenska Ridsportförbundet. Ridsportens ledstjärnor och värdegrund innebär att ta väl hand om hästarna – men även om att reagera om en häst far illa. Vart vänder man sig om det skett?

Aktuellt