Annons
Annons

AHL - djurhälsolagen

Häst i hage med smörblommor.

Foto: Mikael Sjöberg

AHL står för Animal Health Law (Djurhälsolagen) och är ett samlingsnamn för den nya djurhälsoförordning som beslutades i EU 2016.

Den nya förordningen är som en ramlagstiftning för djurhälsoområdet och kommer att ersätta ett stort antal förordningar, direktiv och beslut som idag reglerar djurhälsa och smittskydd. Den nya förordningen trädde i kraft den 21 april 2021.

Här finns Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. om registrering, godkännande, spårbarhet, förflyttning, införsel samt export med avseende på djurhälsa, som gäller från och med den 21 april.

Bakgrunden till den nya djurhälsolagen (AHL) är att EU tagit fram mål inom djurhälsa som ska minska förekomsten av allvarliga smittsamma djursjukdomar och minimera effekterna av sjukdomsutbrott. Syftet med AHL är att kunna stoppa och/eller spåra smittsamma sjukdomar bland häst och övriga djurslag. AHL ska bli en enkel och samlad lagstiftning.

Med AHL följer att anläggningar där hästar finns samt hästarna ska registreras hos Jordbruksverket. Sista dagen för det var 1 oktober 2021. Även du som arbetar med transport av hästar ska registrera din verksamhet på Jordbruksverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Viktigt att komma ihåg när det gäller registrering av anläggning är att det gäller ALLA anläggningar med häst, stora som små.

Information från Jordbruksverket från den 2 oktober

Vad händer om jag inte registrerat uppgifterna i tid, före den 1 oktober?

Du som inte gjort registreringen före den 1 oktober, tänk på att göra den så snart som möjligt. Det behövs för att de djur som finns hos dig ska få flytta till en annan anläggning. Du får också bara ta emot djur som kommer från en registrerad anläggning. Ska du flytta en häst eller annat djur till eller från andra länder är registreringen en förutsättning för att kunna få ett hälsointyg. Annars riskerar djuret att fastna vid en gränsstation.

Du ska registrera anläggningen och hålla uppgifterna aktuella för att du i rätt tid och på rätt sätt ska få hjälp vid eventuella sjukdomsutbrott och andra händelser som kan påverka både dig och andra djurhållare.

Om du inte registrerar din anläggning riskerar du att försvåra både smittspårning och sjukdomsbekämpning.

Kan det bli några påföljder om jag inte gjort registreringen?

Reglerna är förhållandevis nya och alla detaljer kring hur de ska hanteras i praktiken är ännu inte klara. Det kan bli aktuellt längre fram att förelägga personer som inte har registrerat sin anläggning och det kan komma att förenas med vite.

Jordbruksverkets kundtjänst svarar på frågor om registrering av anläggning, registrering av hästar m.m. Använd deras Forum eller e-post Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Telefon 0771-223223

Hos Jordbruksverkets Kundforum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns vanliga frågor och svar

Även du som arbetar med transport av hästar ska registrera din verksamhet på Jordbruksverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Innan du kan registrera dina hästar måste du registrera din anläggning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Vad händer om min registrering av anläggning inte hinner handläggas klart före 1 oktober? - Fråga oss - Jordbruksverket (kundo.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Varför är det viktigt att registrera anläggning och hästar?

2021-09-08 Jordbruksverket påminner om att vikten att registrera anläggningen. En konsekvens kan annars vara att hästar riskerar att fastna vid en gränsstation eftersom de inte kan få ett hälsointyg.

"Enligt EU:s nya djurhälsoförordning ska ansvariga för en plats där djur och avelsmaterial hålls registrera den. För att till exempel hästar ska kunna få det hälsointyg som krävs när de flyttas över internationella gränser måste både anläggningen den kommer från och anläggningen den ska till vara registrerad. Utan hälsointyg riskerar hästen att fastna vid en gränsstation. Registreringen ska vara gjord senast den 1 oktober."

Publicerad: