Annons
Annons

Munkollen

Munstegen och Muntrappan är framtagna av Svenska Ridsportförbundets Hästvälfärdsråds referensgrupp Djurskydd, Smittskydd och Antidopning och dess veterinära hästodontolog Ylva Rubin, tillsammans med tandutbildade veterinär Nina Roepstorff, Hästvälfärdsrådets veterinära hästspecialist Anna Eriksson, samt förbundsveterinär Peter Kallings.

Foto: Mikael Sjöberg

Munkollen

Glöm inte munnen vid visiteringen.

Hästen kan inte säga ifrån om den mår dåligt eller har ont och därför är det viktigt att vara uppmärksam på förändringar hos hästen, i utseende eller beteende. När du dagligen går igenom din häst och visiterar den, glöm inte att också kolla i munnen. Finns där sår eller förändringar?

Det kan tyckas vara lättare sagt än gjort och för att underlätta för ryttare, hästskötare och funktionärer som gör kontroll på en tävlingsplats, har Svenska Ridsportförbundet tagit fram ett informationsmaterial. Muntrappan, som vänder sig till dig som ryttare, skötare eller hästägare, och Munstegen som är den mer veterinärmedicinska delen med regler och rekommendationer.

Skador i hästens munhåla orsakade av utrustning är inte förenligt med ett gott djurskydd och leder därmed bland annat till startförbud på tävling.

Skador i och runt munnen på hästen eller ponnyn uppstå av olika anledningar. Det är viktigt att inte fortsätta rida vare sig på träning eller tävling om du ser eller misstänker skada. Be om hjälp om du inte vet varför de uppstått, hur du ska hantera eventuella skador och vad som krävs för att de inte ska återkomma när de sedan läkt.

Passa ut ett lagom stort bett till hästen. Tänk på att hästen egentligen inte har någon plats alls i munnen för att ha ett bett. Hästen måste skapa plats för bettet, det är enklare att skapa plats för något som är litet än för något som är stort.

Tack till Sigtunabygdens Ryttarförening/Helgestabodarnas stuteri för lån av häst, personal och utrymme för illustrationerna till Munkollen

Hur gör jag?

Läs mer om hur du gör en kontroll av hästens mun. Det är en del av den dagliga visiteringen. Här finns en film, bilder och text.

Tänk på att...

  • Passa ut ett lagom stort bett till hästen. Ha i åtanke att hästen egentligen inte har någon plats alls i munnen för att ha ett bett. Hästen måste skapa plats för bettet, det är enklare att skapa plats för något som är litet än för något som är stort.
  • Vikten av att genom varsam hand och ridning förhindra att skador överhuvudtaget uppstår!
  • Det är viktigt att förstå hur skadorna har uppkommit, till exempel på grund av för hög belastning under för lång tid, för frekvent belastning av ett specifikt område.
  • Olika delar i hästens mun tål olika mycket belastning och kom ihåg att när man avlastar en del, belastar man en annan del mer så länge man tar i tyglarna med samma kraft. Viss förebyggande effekt mot skador i munvinklar kan fås med massage och vitt vaselin i mungiporna.
  • Korrigeras ingenting i utrustning eller dess hantering kommer skadorna ofelbart att återkomma. Till viss del kan det handla om en ”ominlärning” av hästens hanterande av bettet.
  • Låt veterinär (helst tandutbildad) eller utbildad djurhälsopersonal som leg. tandläkare godkänd för att behandla djur (INTE icke godkänd tandläkare eller s.k. tandtekniker), regelbundet undersöka och utföra eventuella åtgärder, till exempel raspa tandkanter, kolla eventuella problem med vargtänder etc. Hästen ska vara i tävlingsmässigt skick vid anmälan och på tävlingsplats, vilket intygas av ryttaren/hästägaren (”Hästägarförsäkran”).
  • På tävlingsplatsen kan detta kontrolleras vid förekommande besiktning av Tävlingsveterinär innan klass och av Överdomare (ÖD) oftast efter ritt (”bettkontroll”). Om munhåleskador föreligger så kan avstängning från tävling eller längre tid samt en anmälan upprättas av ÖD med foton och intyg. Dessa skickas in av ÖD till Ridsportförbundets kansli respektive av Jordbruksverkets tävlingsveterinär till länsstyrelse/länsveterinär. Detta kan leda till s.k. Gult kort och i grava fall anmälan till Ridsportförbundets Disciplinnämnd (DIN), varvid avstängning av ryttare på ett par månader kan komma att utdömas.

Publicerad:

Kontrollera mungiporna.

Vad ska jag titta efter?

I och runt munnen. Titta efter sårskador eller tryckskador i munnen, och skavsår eller förändringar i området runt munnen.

Ryttaren spänner upp nosgrimma etc. Ryttaren visar hästens mun. Tävlingsveterinär eller ÖD kan vid behov också undersöka mun, med handskar.

Hur kan jag förebygga?

Förebyggande. Du som ryttare/kusk måste arbeta förebyggande för att undvika munskador i möjligaste mån. I händelse av att en skada uppstår ska skadan få tid att läka ut.