Annons
Annons

Munstegen

Svenska Ridsportförbundets veterinärmedicinska graderingar och rekommenderade tävlings-uppehåll samt startförbud enligt TR I vid påvisade bett-/betselskador i munhålan på häst.

Innehåll

 • Grad I. Observation, ändring av utrustning
 • Grad II. Rekommenderat tävlingsuppehåll 1-3 veckor, startförbud 21 dagar TR I 2023
 • Grad III. Rekommenderat tävlingsuppehåll 1 månad, startförbud 21 dagar TR I 2023
 • Grad IV. Rekommenderat tävlingsuppehåll upp till 2 månader, startförbud 21 dagar TR I 2023
 • Grad V. Rekommenderat tävlingsuppehåll upp till 3 månader, startförbud 21 dagar TR I 2023

Varje grad innehåller beskrivning av skada, åtgärd, beskrivning av besvär, rekommenderad åtgärd, rekommenderat tävlingsuppehåll och startförbud

Observera att nedan beskrivna måttangivelser ska ses som storleksordning och inte exakta mått.

Grad I. Observation, ändring av utrustning

Akuta mindre skador, mindre än 5 mm, utan brott på slemhinna eller hud. Exempelvis mindre blåmärke eller blåsa i regionen mungipa, läpp och kind.

Alternativt kronisk skada utan brott på slemhinna exempelvis avpigmentering i mungipa eller förtjockning av slemhinna i kind.

➢ Påtalan med uppmaning om observation och egen åtgärd med ändring av utrustning

 • Hästen har i detta läge skadat sig akut med en blodblåsa/blåmärke som följd, detta kan vara en engångsföreteelse, men får inte den akuta skadan vila kan det lätt utvecklas till att bli kroniskt.
  Alternativt har hästen tecken på en kronisk överbelastning av ett lindrigare slag, detta är ett varningstecken på att hästen med den utrustningen den används under längre tid utsatts för en för hög belastning över tid (kan även vara gamla skador som inte längre påverkar hästen).

För att komma tillrätta med detta är ett råd att ryttaren hittar olika sätt att variera hästens betsling då detta är ett effektivt sätt att förebygga betselrelaterade skador och problem.

 • Variera gärna bett och huvudlag så att hästen inte går med samma huvudlag mer än två dagar i sträck annat än i undantagsfall. Exempel på variation kan vara ett bettlöst alternativ, ett alternativ med ett stelt, oledat bett utan port (s.k. tungfrihet) och ett som är anpassat till grenen hästen tävlas i.

Grad II. Rekommenderat tävlingsuppehåll 1-3 veckor, startförbud 21 dagar TR I 2021

Akut skada, större än 5mm men mindre än 10 mm utan brott på slemhinna. Exempelvis blåmärke eller blåsa i regionen mungipa, läpp och kind.
Akut skada mindre än 5 mm med brott på slemhinna, exempelvis tryck-, skär-/krosskada i regionen främre kindtänder (premolarer; P2-P4 i kind), lanslemhinna eller i tandköttet i anslutning till främre kindtand 2 (Premolar 2). Blödning ifrån munhåla eller munvinkel.
Eventuellt i kombination med en kronisk skada utan brott på slemhinna exempelvis avpigmentering i mungipa eller förtjockning av slemhinna i kind .

➢ Startförbud aktuell tävling och 21 dagar TR 2021 (utan brott på slemhinna/blödning) (större utbredning och/eller med brott på slemhinna/blödning) med möjlighet till tidigare friskförklaring efter intyg av veterinär (skickas till SvRF). Uppmaning om egen åtgärd - gärna med hjälp av tandutbildad veterinär.

 • Hästen har i detta läge skadat sig akut med en mindre sårskada och blödning eller en lite större blåsa/blåmärke i munnen som följd, detta kan vara en engångsföreteelse, men får inte den akuta skadan vila kan det lätt utvecklas till att bli ett kroniskt problem.
 • Alternativt eller i kombination med detta har hästen tecken på en kronisk överbelastning av ett lindrigare slag, detta är ett varningstecken på att hästen med den utrustningen den används under längre tid utsatts för en för hög belastning över tid. Kan även bero på gamla skador som får bedömas tillsammans med andra samtidiga akutare symptom.
 • Blödning ifrån munhålan beror ofta på utrustning och användning. Det är mycket ovanligt att en häst biter sig så illa att det blöder ur munnen utan att man har fört in ett bett i munnen eller på annat sätt använt hästen. Hästar kan få bitskador i tunga eller i kind när de försöker skydda sig mot bettet eller tygeltagen. Kan också uppstå om de blivit skrämda eller ridits i ”rollkur” (otillåten hyperflektion av hästens hals med överdriven kraft på ett aggressivt sätt).

För att komma tillrätta med detta är ett råd att ryttaren hittar olika sätt att variera hästens betsling. Detta är ett effektivt sätt att förebygga betselrelaterade skador och problem.

 • Variera gärna bett och huvudlag så att hästen inte går med samma huvudlag mer än två dagar i sträck annat än i undantagsfall. Exempel på variation kan vara ett bettlöst alternativ, ett alternativ med ett stelt, oledat bett utan port (s.k. tungfrihet) och ett som är anpassat till grenen hästen tävlas i.


Grad III. Rekommenderat tävlingsuppehåll 1 månad, startförbud 21 dagar TR I 2021

Akut skada större än 10 mm men mindre än 15 mm utan brott på slemhinna. Exempelvis blodblåsa, blåmärke el blåsa i regionen mungipa, läpp och kind.
Akut skada större än 5 mm men mindre än 10 mm med brott på slemhinna exempelvis skär/krosskada i regionen främre kindtänder (premolarer; P2-P4 i kind), lan alternativt framför främre kindtand 2 (anteriort P2). Blödning ifrån munhåla pga. t ex akut skada med brott på slemhinnan.
Kronisk skada mindre än 5 mm, med brott på slemhinnan, exempelvis mungipa.

➢ Startförbud aktuell tävling och 21 dagar TR 2021 med möjlighet till tidigare friskförklaring efter intyg av veterinär (skickas till SvRF). Rekommenderat tävlingsuppehåll 1 månad framöver, uppmaning om kontroll av tandutbildad veterinär och egenkontroll.

 • Hästen har i detta läge skadat sig akut med en sårskada och blödning eller en större blåsa/blåmärke i munnen som följd. Skadan kan vara orsakad av en engångsföreteelse, men får inte den akuta skadan vila kan det lätt utvecklas till att bli kroniskt.
 • Alternativt eller i kombination med detta har hästen en kronisk överbelastning med brott på slemhinnan, detta är ett tecken på att hästen med den utrustningen den används under längre tid utsatts för en för hög belastning. Denna typ av sår tar alltid lång tid att läka på djupet, och mycket lång tid för vävnaden att återfå en normal egenskap, om någonsin (på ytan kan de vara avläkta på 1-4 veckor men då sårläkning även inbegriper en mognadsfas så blir den totala avläkningstiden lång).
 • När hästen fått så pass tydliga skador av betsling i sin mun är det en stark rekommendation att ta hjälp av en tandutbildad veterinär som kan undersöka om det finns predisponerande faktorer som gör att den lättare skadar sig.

För att komma tillrätta med detta är det viktigt att låta det skadade området, ibland hela hästen, vila från bett under en tillräckligt lång period.

 • Tänk på att ett Hackamore trycker in kinden i området kring P2 varför denna typ av huvudlag ej är att rekommendera i de fall skadorna ligger där. Exempel på bettlösa varianter som är mycket skonsamma för munnen är ”bitless bridle” (även kallat ”cross-under eller HHBB-huvudlag”) eller ”sidepull”.
 • När ryttaren börjar betsla hästen med bett igen är det klokt att hitta sätt att avlasta området kring P2 och lanområdet, exempel på dylika betslingar kan vara att använda någon form av bettlyftare eller eventuellt ett stångbett, rakt oledat, med hävstång och kedja. För att få den framåtgående effekten och därmed avlastning för tänderna är det viktigt att använda en aktivt spänd kedja. Dvs., underskänkeln på bettet skall ej slå igenom mer än max 35-40 grader. Ett råd är att ryttaren hittar olika sätt att variera sin betsling då detta är ett effektivt sätt att förebygga betselrelaterade skador och problem.
 • Variera gärna bett och huvudlag så att hästen inte går med samma huvudlag mer än 2-3 dagar i sträck annat än i undantagsfall. Använd gärna en bettlös variant, en avlastande betsling och en som är anpassad till den gren hästen tävlar i.

Grad IV. Rekommenderat tävlingsuppehåll upp till 2 månader, startförbud 21 dagar TR I 2021

Akut skada större än 15 mm utan brott på slemhinna. Exempelvis blodblåsa, blåmärke el blåsa i regionen mungipa, läpp och kind.
Akut skada större än 10 mm med brott på slemhinna exempelvis skär/krosskada i regionen främre kindtänder (premolarer; P2-P4 i kind), lan alternativt framför främre kindtand 2 (anteriort P2).
Blödning ifrån munhåla pga. t ex akut skada med brott på slemhinnan.
Kronisk skada större än 5 mm men mindre än 10 mm, med brott på slemhinnan, exempelvis mungipa.
Skada på lanerna större än 10 mm med brott på slemhinna.

➢ Startförbud aktuell tävling och 21 dagar TR2021 med möjlighet till tidigare friskförklaring efter intyg av veterinär (skickas till SvRF). Rekommenderat tävlingsuppehåll upp till 2 månader samt krav på undersökning av tandutbildad veterinär och fortsatt egenkontroll. Veterinärt friskintyg från tandutbildad veterinär att hästen är i tävlingsmässigt skick rekommenderas om start inom 2 månader.

 • Hästen har i detta läge skadat sig akut med en måttlig sårskada och blödning eller en större blåsa/blåmärke i munnen som följd, detta kan vara en engångsföreteelse, men får inte den akuta skadan vila kan det lätt utvecklas till att bli kroniskt.
 • Alternativt eller i kombination med detta har hästen en kronisk överbelastning med brott på slemhinnan, detta är ett tecken på att hästen med den utrustningen den används under längre tid utsatts för en för hög belastning. Denna typ av sår tar alltid lång tid att läka, och mycket lång tid för slemhinnan att återfå en normal hållfasthet.
 • När hästen fått så pass tydliga skador av betsling i sin mun är det obligat att ta hjälp av en tandutbildad veterinär som kan undersöka om det finns predisponerande faktorer i hästens mun som gör att den lättare skadar sig samt att se huruvida det finns ytterligare skador längre in i hästens mun.


För att komma tillrätta med detta är det viktigt att låta hästen vila från bett under en tillräckligt lång period.

 • Tänk på att ett Hackamore trycker in kinden i området kring P2 varför denna typ av huvudlag ej är att rekommendera i de fall skadorna ligger där. Exempel på bettlösa varianter som är mycket skonsamma för munnen är ”bitless bridle” (även kallat ”cross-under”) eller ”sidepull”.
 • När ryttaren börjar betsla hästen med bett igen är det klokt att hitta sätt att avlasta området kring P2 och lanområdet, exempel på dylika betslingar kan vara att använda någon form av bettlyftare eller eventuellt ett stångbett, rakt oledat, med hävstång och kedja. För att få den framåtgående effekten och därmed avlastning för tänderna är det viktigt att använda en aktivt spänd kedja. Dvs., underskänkeln på bettet skall ej slå igenom mer än max 35-40 grader. Ett råd är att ryttaren hittar olika sätt att variera sin betsling då detta är ett effektivt sätt att förebygga betselrelaterade skador och problem.
 • Variera gärna bett och huvudlag så att hästen inte går med samma huvudlag mer än två dagar i sträck annat än i undantagsfall. Använd gärna en bettlös variant, en avlastande betsling och en som är anpassad till den gren hästen tävlar i.

Grad V. Rekommenderat tävlingsuppehåll upp till 3 månader, startförbud 21 dagar TR I 2021

Akut skada större än 20 mm utan brott på slemhinna. Exempelvis blodblåsa, blåmärke el blåsa i regionen mungipa, läpp och kind.
Akut skada större än 15 mm med brott på slemhinna exempelvis skär/krosskada i regionen främre kindtänder (premolarer; P2-P4 i kind), lan alternativt framför främre kindtand 2 (anteriort P2).
Blödning ifrån munhåla pga. t ex akut skada med brott på slemhinnan.
Kronisk skada större än 15 mm, med brott på slemhinnan, exempelvis mungipa.
Skada på lanerna större än 15 mm med brott på slemhinna alternativt mindre skada med sekvesterbildning.

➢ Startförbud aktuell tävling och 21 dagar TR 2021 med möjlighet till tidigare friskförklaring efter intyg av veterinär (skickas till SvRF). Rekommenderat tävlingsuppehåll upp till 3 månader samt krav på undersökning av tandutbildad veterinär och fortsatt egenkontroll. Veterinärt friskintyg från tandutbildad veterinär att hästen är i tävlingsmässigt skick rekommenderas om start inom 3 månader.

 • Hästen har i detta läge skadat sig akut med en större sårskada och blödning eller en ännu större blåsa/blåmärke i munnen som följd, detta kan vara en engångsföreteelse, men får inte den akuta skadan vila kan det lätt utvecklas till att bli kroniskt.
 • Alternativt eller i kombination med detta har hästen en kronisk överbelastning med ett större brott på slemhinnan, detta är ett tecken på att hästen med den utrustningen den används under längre tid utsatts för en för hög belastning. Denna typ av sår tar alltid lång tid att läka, och mycket lång tid för slemhinnan att återfå en normal hållfasthet.
 • När hästen fått så tydliga skador av betsling i sin mun är det obligat att ta hjälp av en tandutbildad veterinär som kan undersöka om det finns predisponerande faktorer i hästens mun som gör att den lättare skadar sig samt att se huruvida det finns ytterligare skador längre in i hästens mun.


För att komma tillrätta med detta är det viktigt att låta hästen vila från bett under en tillräckligt lång period.

 • Tänk på att ett Hackamore trycker in kinden i området kring P2 varför denna typ av huvudlag ej är att rekommendera i de fall skadorna ligger där. Exempel på bettlösa varianter som är mycket skonsamma för munnen är ”bitless bridle” (även kallat ”cross-under”) eller ”sidepull”.
 • När ryttaren börjar betsla hästen med bett igen är det klokt att hitta sätt att avlasta området kring P2 och lanområdet, exempel på dylika betslingar kan vara att använda någon form av bettlyftare eller eventuellt ett stångbett, rakt oledat, med hävstång och kedja. För att få den framåtgående effekten och därmed avlastning för tänderna är det viktigt att använda en aktivt spänd kedja. Dvs., underskänkeln på bettet skall ej slå igenom mer än max 35-40 grader. Ett råd är att ryttaren hittar olika sätt att variera sin betsling då detta är ett effektivt sätt att förebygga betselrelaterade skador och problem.
 • Variera gärna bett och huvudlag så att hästen inte går med samma huvudlag mer än två dagar i sträck annat än i undantagsfall. Använd gärna en bettlös variant, en avlastande betsling och en som är anpassad till den gren hästen tävlar i.
 • Tänk på att en akut blödning på häst som bitit sig längre bak i munnen om den till exempel blivit skrämd på banan kan vara läkt på en vecka, emedan en akutiserad tryckskada (skada på tidigare förändrad vävnad vilket kan vara svårt att särskilja) på lanslemhinna/lanben, munvinkel, mungipa kan ta flera månader att läka.

Svenska Ridsportförbundets veterinärmedicinska graderingar och rekommenderade tävlingsuppehåll samt startförbud enligt TR I vid påvisade bett-/betselskador i munhålan på häst, är framtagna av Svenska Ridsportförbundets Hästvälfärdsråds referensgrupp Djurskydd, Smittskydd och Antidoping och dess veterinära hästodontolog Ylva Rubin, tillsammans med tandutbildade veterinär Nina Roepstorff, Hästvälfärdsrådets veterinära hästspecialist Anna Eriksson samt förbundsveterinär Peter Kallings. Sakgranskat av veterinär Ove Wattle, docent och ämnesansvarig hästkirurgi och hästodontolog, Specialistkliniken för odontologi, Universitetsdjursjukhuset vid SLU.

I varje grad redovisas typ av skada, rekommendationer till för att komma till rätta med skadan och rekommenderat tävlingsuppehåll.
Grad II innebär ett rekommenderat tävlingsuppehållet på minst sju dagar, upp till och med 21 dagar.
Från Grad III och uppåt är det rekommenderade tävlingsuppehållet minst 21 dagar, och kan utsträckas till tre månader.
Startförbud på 21 dagar på grund av munskada införs i TRI från och med 2021.

* TR I 2021:
175.7.2 Vid skada i mungipa eller munhåla, ska startförbudet gälla 21 dagar med
175.7.2.1 möjlighet att efter 7 dagar få tidigare friskförklaring efter intyg från veterinär. Intyget skickas till Svenska Ridsportförbundet.
175.7.2.2 möjlighet att efter 7 dagar få tillfälligt tillstånd, av tävlingsveterinär på plats eller, om tävlingsveterinär inte finns, av överdomaren, att starta.

Publicerad: