Annons
Annons

Nytt projekt för kvarkabekämpning riktat mot ridskolor

Mikael Sjöberg

Svenska Ridsportförbundet inleder nu ett pilotprojekt riktat mot ridskolor i syfte att öka kunskapen om sjukdomen kvarka, bland annat genom att provta nyanlända ridskolehästar. Studien, som pågår under 2024, finansieras av Jordbruksverket och genomförs i samarbete med Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA).

Varje år drabbas runt 70 stallar i Sverige av kvarka. Denna smittsamma och allvarliga sjukdom orsakar hästar lidande och kan även vara förödande ekonomiskt för drabbade verksamheter som hamnar under isolering och måste hållas stängda. I ett nytt projekt erbjuder Svenska Ridsportförbundet och SVA nu gratis provtagning för nyinkomna ridskolehästar där fokus är på hästar inköpta från förmedlare/hästhandlare. Målsättningen är att samla in och analysera blodprover från minst 100 hästar.

– Här har ridskolorna en unik chans att minska smittspridning och förbättra hästvälfärden genom att hjälpa oss samla in uppgifter i samband med inköp av nya hästar, säger Peter Kallings, förbundsveterinär på Svenska Ridsportförbundet.
– Projektet avses också leda till att man utvärderar och utvecklar riktlinjer för karantän- och isoleringsstall samt rekommendationer om eventuell vaccinering, så att ridskolorna kan undvika sjuka hästar och kostsamma avbrott i verksamheten.

Hur går det till?

Svenska Ridsportförbundet uppmanar nu ridskolor som vill delta i studien att höra av sig när de har nyinköpta hästar på väg in. Deltagare erhåller då ett provtagningskit samt frågeformulär. Blodproven tas av veterinär och analyseras sedan av SVA för antikroppar mot kvarkabakterien Streptococcus equi. Positivt prov innebär risk för att hästen kan vara en smittbärare. Ridskolan meddelas resultatet och får även stöd och råd att hantera situationen.

Via frågeformuläret, som vid behov kompletteras med en telefonintervju, samlas dessutom information in om de provtagna hästarna för att på så sätt kunna identifiera eventuella riskfaktorer. Det rör sig om uppgifter som ras, ålder, kön, vaccinationshistoria, ursprung, importhistorik och hälsa (allmäntillstånd, temperatur, symptom under första veckorna i stallet), samt om stallets smittskyddsrutiner för nya hästar.

Resultatet av pilotprojektet väntas presenteras i början av 2025.

Vår ridskola vill delta – vem kontaktar vi?

Vänligen kontakta föreningsrådgivare Markku Söderberg markku.soderberg@ridsport.se

Ytterligare information om smittskydd och kvarka

Samlad information om smittskydd finns här:
Hjälp till att hålla hästarna friska | Svenska Ridsportförbundet Länk till annan webbplats.

Information om kvarka finns här: Kvarka | Svenska Ridsportförbundet Länk till annan webbplats.

Och här: Kvarka hos häst, Streptococcus equi - SVA Länk till annan webbplats.

Publicerad:

Aktuellt