Annons
Annons

Kvarka

Varje år drabbas cirka 70 stallar i Sverige av kvarka. Det kan bli ett förödande slag mot verksamheten och en rad sjuka hästar. Drabbade anläggningar stängs på grund av kvarka för minst tre veckor om inga fler hästar insjuknar inom denna tid.

Den fruktade sjukdomen kvarka hos hästar orsakas av en bakterie, Streptococcus equi. Det finns idag vaccin mot kvarka men det är viktigt att förstå att även hästar som är vaccinerade kan sprida smittan vidare. Vaccination kan alltså inte användas som ersättning för smittskyddsåtgärder. Det vaccin som finns är framförallt avsett för hästar som anses löpa hög risk att infekteras. Mer information om kvarkavaccin finns på Läkemedelsverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kvarka är en besvärlig sjukdom som det ofta tar lång tid att bli fri från i ett stall. Den drabbade hästen får feber, näsflöde och lymfknutor kan svullna och bilda bölder. Följdsjukdomar är lunginflammation och bölder som kan uppträda på flera ställen på hästens kropp.

Kvarkan är en fruktad sjukdom för inte minst ridskolor och träningsanläggningar där många hästar möts. Skulle en häst drabbas av kvarka eller det finns misstankar om kvarka hos en häst i stallet måste detta anmälas till länsstyrelsen som numera har övertagit smittskyddet från Jordbruksverket. Stallet stängs då tills länsveterinär kan konstatera att det inte finns risk för vidare smittspridning.

Kolla med ditt försäkringsbolag om din verksamhet har en avbrottsförsäkring.

Kvarka smittar främst genom direktkontakt mellan hästar, men även via inredning, utrustning och människor som haft kontakt med sjuka hästar och inte har bytt kläder, skor och desinfekterat sig. Från smitta till sjukdom räknar man med 3-14 dagar och hästen är smittsam 24-48 timmar efter att feber visat sig. Tillfrisknade hästar kan utsöndra bakterier ytterligare 2-3 veckor, ibland betydligt längre. Det har visat sig att en del hästar kan vara så kallade tysta smittbärare, dvs. att de inte visar några sjukdomssymptom men fortfarande bär på bakterien (t ex gömda i luftsäckarna i svalget).

Det pågår forskning kring kvarkan på Statens Veterinärmedicinska Anstalt och Sveriges Lantbruksuniversitet, finansierat via Stiftelsen Hästforskning. Målet är att hitta medel att förhindra smittspridning och begränsa verkningarna av den fruktade sjukdomen.

Publicerad: