Annons
Annons

Kvarkaprovtagning ridskolehästar

Under 2024 erbjuds gratis kvarkaprovtagning för nyanlända ridskolehästar. Detta som del i ett pilotprojekt som syftar till att öka kunskapen om sjukdomen kvarka.

Studien finansieras av Jordbruksverket och genomförs av Svenska Ridsportförbundet i samarbete med Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA). Målsättningen är att samla in och analysera blodprover från minst 100 hästar där fokus är på hästar inköpta från förmedlare/hästhandlare.

Hur går det till?

Svenska Ridsportförbundet uppmanar nu ridskolor som vill delta i studien att höra av sig när de har nyinköpta hästar på väg in. Deltagare erhåller då ett provtagningskit samt frågeformulär. Blodproven tas av veterinär och analyseras sedan av SVA för antikroppar mot kvarkabakterien Streptococcus equi. Positivt prov innebär risk för att hästen kan vara en smittbärare. Ridskolan meddelas resultatet och får även stöd och råd att hantera situationen.

Via frågeformuläret, som vid behov kompletteras med en telefonintervju, samlas dessutom information in om de provtagna hästarna för att på så sätt kunna identifiera eventuella riskfaktorer. Det rör sig om uppgifter som ras, ålder, kön, vaccinationshistoria, ursprung, importhistorik och hälsa (allmäntillstånd, temperatur, symptom under första veckorna i stallet), samt om stallets smittskyddsrutiner för nya hästar.

Resultatet av pilotprojektet väntas presenteras i början av 2025.

Vår ridskola vill delta – vem kontaktar vi?

Vänligen kontakta föreningsrådgivare Markku Söderberg markku.soderberg@ridsport.se

Ytterligare information om smittskydd och kvarka

Samlad information om smittskydd finns här:
Hjälp till att hålla hästarna friska | Svenska Ridsportförbundet Länk till annan webbplats.

Information om kvarka finns här: Kvarka | Svenska Ridsportförbundet Länk till annan webbplats.

Och här: Kvarka hos häst, Streptococcus equi - SVA Länk till annan webbplats.

Publicerad: