Annons
Annons

Projektstöd

Kille lyfter rosa bom över huvudet på ridbana i Bohus.

Foto: Mikael Sjöberg

Utveckla din förening genom Projektstödet. Fokus är verksamhet för ungdomar och ledarutbildning. Ansökningsperioden för 2023 öppnade den 1 februari, en ansökningsguide finns längre ner på sidan.

Syftet är att skapa förutsättningar för föreningar att utveckla sin barn- och ungdomsidrott i enlighet med Strategi 2025. Målsättningen är en idrottsrörelse för fler där det blir vanligare att stanna länge, oavsett förutsättningar och ambition med sitt idrottande.

Allas rätt att vara med är en del av idrottens gemensamma värdegrund. Idag vet vi dock att föreningsidrotten inte är lika tillgänglig och öppen för alla. Projektstödet ska därför fokusera på att användas till en mer jämlik barn- och ungdomsidrott för målgruppen 7 – 25 år.

Idrottens gemensamma målbild är en trygg och hållbar idrott där alla barn och ungdomar får plats att idrotta utifrån sina villkor och där fler får ta del av positiva idrottsupplevelser över tid. Utifrån dessa förutsättningar kommer projektstödet 2023 att ha två fokusområden, utbildning och Ryttarutveckling.

Ansökningstider

Ansökningstiden öppnar 1 februari 2023 och stänger 1 maj. Vänligen observera att vi har en begränsad pott att förmedla. Handläggning och utbetalning sker löpande, och ansökningarna behandlas i den ordning de kommer in. Handläggningstiden är 4-6 veckor.

Ansökningsguide Pdf, 367.7 kB.(pdf)

Vad kan man söka stöd för?

Föreningar som är anslutna till Svenska Ridsportförbundet kan söka stöd för utbildning och utvecklingsinsatser. Stödet skall användas till särskilda insatser som ger långsiktig utveckling av barn- och ungdomsverksamhet.

Ryttarutveckling

Glada nyheter! Under 2023 ger projektstödet er möjlighet att arbeta med Ryttarutveckling, ridsportens eget utvecklingsprogram! Ryttarutveckling 1 är det första steget i Ridsportens utvecklingsmodell och har stort fokus på att lära ryttarna mer om hästkunskap, ryttarens välmående och att befästa grunderna i ridningen.

Innehåll och upplägg

Ryttarutveckling 1 består av ett digitalt utbildningsmaterial som finns på Ridsportens Utbildningsportal Länk till annan webbplats. samt uppsuttna och avsuttna träffar. Det digitala materialet kan användas både som förberedelse inför träffarna, men också som underlag för reflektion och diskussion i samband med träffarna. Varje deltagare ska ha en egen inloggning till materialet.

Som ett stöd i genomförandet finns både en studieplan Pdf, 165.2 kB. och ett handledarmaterial. Se underlagen som inspiration, omfattningen av er insats kan vara både större och mindre än de föreslagna timmarna. Ni kan välja att lägga större vikt vid ett eller flera av fokusområdena, utefter behovet i er förening. Samtliga sex fokusområden ska dock beröras, oavsett insatsens längd och upplägg. I ansökan ska ni beskriva er planerade tidsomfattning för kursen.

De sex fokusområdena som ska beröras är:

 • Trygg utvecklingsmiljö
 • Ridningens grunder
 • Ryttarens grundutbildning
 • Avsutten träning
 • Kost
 • Hästkunskap

Genom att lära sig mer om ridsport eller att ge medlemmar chansen att prova något nytt är vår förhoppning att det kan bidra till en trygg och hållbar ridsport där barn och ungdomar får plats att idrotta utifrån sina villkor. Vill ni använda projektstödet för att prova på nya grenar och träningsformer så kan Ryttarutveckling 1 anpassas till samtliga grenar.

Praktiska förutsättningar

 • Ansökan ska skickas in innan ni påbörjar insatsen.
 • Varje förening kan skicka in en ansökan.
 • Målgruppen ska vara 7 – 25 år.
 • Stöd ges till ledarkostnader, utbildningsmaterial, visst material och hästhyra.
 • Som komplement till de fysiska träffarna ska det digitala materialet användas
 • Samtliga sex fokusområden ska beröras
 • Maxbeloppet att söka är 30 000kr.

Utbildning

Prioritera och ansök om max 4 utbildningar/kurser. Ansök innan kursen/utbildningen (viss flexibilitet kring årsskiftet ges) men kursen/utbildningen får inte vara avslutad om stöd ska kunna beviljas.

Utbildade ledare är en viktig förutsättning för att skapa en trygg och hållbar ridsport som ger barn och unga positiva ridsportupplevelser över tid. Genom projektstödet kan ni som förening söka stöd för att delta på följande utbildningar:

 • Grundkurs för paraledare: max 500kr/deltagare eller max 6 000 kr/kurs
 • Basutbildningen: max 500kr/deltagare eller max 6 000 kr/kurs
 • Ridledarkursen: max 8 000kr/deltagare
 • FULK: max 1 000kr/deltagare
 • ULK: max 4 000kr/deltagare
 • Andra kurser/utbildningar som arrangeras av Svenska Ridsportförbundet som utgår från projektstödets syfte och mål. Bifoga inbjudan.

Vem kan söka stöd?

Föreningar anslutna till Svenska Ridsportförbundet. Ansökan sker i IdrottOnline och kan skickas in av ordförande, kassör och idrottsmedel firmatecknare. Använd föreningens inlogg till IdrottOnline.

Varför idrottar ungdomar och vad driver dom? I filmen ovan berättar Malin Träff, barn- och ungdomsansvarig på RF, om Ungdomsbarometerns nya rapport om trender bland ungdomar (15–24 år).

Återrapportering

Fick ni Projektstöd 2022? En godkänd rapport är ett krav för att beviljas medel 2023.

Återrapportering Pdf, 229.6 kB, öppnas i nytt fönster. (pdf)

Fler möjligheter

Precis som tidigare år har ni även möjlighet att söka ekonomiskt stöd både via Riksidrottsförbundet och ert lokala RF-SISU distrikt. För generell information om bidrag till idrottsföreningar, läs mer på RF:s hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontakt Projektstöd

Carin Danielsson, carin.danielsson@ridsport.se

Elin Jäderholm, elin.jaderholm@ridsport.se

Publicerad:

Checklista – är ni redo att söka projektstöd?


 • Är föreningen medlem i Ridsportförbundet?
 • Är ni klara med eventuella tidigare satsningar inom Idrottslyftet/Projektstödet –och har återrapporterat dem?
 • Riktar sig projektet till ungdomar mellan 7-25 år?
 • Har ni gjort en tidsplan?
 • Har ni gjort en ekonomisk kalkyl?