Annons
Annons

Projektstöd

Kille lyfter rosa bom över huvudet på ridbana i Bohus.

Foto: Mikael Sjöberg

Utveckla din förening genom Projektstödet. Fokus är verksamhet för barn och ungdomar, paraverksamhet och ledarutbildning. Ansök från den 1 februari 2024.
Delen som är avsatt för utveckling är stängd, men det går fortfarande att ansöka om stöd för utbildningsinsatser.

Syftet med Projektstödet är att skapa förutsättningar för föreningar att utveckla sin barn- och ungdomsidrott samt idrott för personer med funktionsnedsättning i enlighet med Riksidrottsförbundets Strategi 2025.

Ansökningstid

Projektstödet öppnar 1 februari 2024. Vänligen observera att vi har en begränsad pott att fördela. Handläggning och utbetalning sker löpande, och ansökningarna behandlas i den ordning de kommer in. Handläggningstiden är 4-6 veckor.

Ansökningsguide Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (pdf)

Vad kan man söka stöd för?

Föreningar som är anslutna till Svenska Ridsportförbundet kan söka stöd för utbildning och utvecklingsinsatser. Stödet skall användas till särskilda insatser som ger långsiktig utveckling av barn- och ungdomsverksamhet samt verksamhet för personer med funktionsnedsättning.

UTBILDNING

Prioritera och ansök om max 4 utbildningar/kurser. Ansök innan kursen/utbildningen (viss flexibilitet kring årsskiftet ges) för att vi skall kunna bevilja stöd.

Utbildade ledare är en viktig förutsättning för att skapa en trygg och hållbar ridsport som ger barn och unga positiva ridsportupplevelser över tid. Genom Projektstödet kan ni som förening söka stöd för att delta på följande utbildningar:

 • Grundkurs för paraledare: max 500kr/deltagare eller max 6 000 kr/kurs
 • Basutbildningen: max 500kr/deltagareeller max 6 000 kr/kurs
 • Ridledarkursen: max 8 000kr/deltagare
 • FULK: max 500kr/deltagare
 • ULK: max 4 000kr/deltagare
 • Andra kurser/utbildningar som arrangeras av Svenska Ridsportförbundet som utgår från projektstödets syfte och mål. Bifoga inbjudan.

UTVECKLING (stängd för nya ansökningar)

En ansökan per år och förening.

Under 2024 går det att söka stöd för att möjliggöra olika satsningar i er förening. Fokusområdena är Ryttarutveckling 1, Ryttarmärken, Trygghetsfrågor och Paraverksamhet. Stödet ska gå till aktiviteter utöver föreningens ordinarie verksamhet och ska främst användas till ledarkostnader. Ansök innan era tänkta insatser och ni kan själva välja om ni vill jobba med ett eller flera av fokusområdena. Kanske vill ni anordna flera olika träffar under året eller väva in alla områden i en stor satsning?

Det går att söka 5 000 kr per fokusområde, maxbelopp är 20 000 kr om föreningen väljer att jobba med alla områden

Ryttarutveckling 1 - Ryttarutveckling | Svenska Ridsportförbundet Länk till annan webbplats.
- Använda det tillhörande webbaserade materialet, studieplan och handledarmaterial som finns kopplat till satsningen.
- Det läggs stor vikt vid bland annat hästkunskap Ryttarutveckling 1-materialet och här finns möjlighet att fördjupa sig i och öka kunskapen om exempelvis skötsel, hälsa och hästvälfärd.

Ryttarmärken - Ryttarmärken | Svenska Ridsportförbundet Länk till annan webbplats.
-
En ny utbildningsplan med teoriprov, program och banskisser för ryttarmärken är lanserad (materialet kan beställas från v.7). Mer fokus på hästvälfärd är implementerat i alla delar.
- Passa på att anordna träffar och jobba med den nya utbildningsplanen för ryttarmärkena!

Trygghetsfrågor - Trygg i stallet | Svenska Ridsportförbundet Länk till annan webbplats.
Skapa en härlig stämning i föreningen och anordna egna träffar på temat genom att använda material som Trygg i stallet-lådan, Trygga ledare-material eller delta på träffar arrangerat både på distrikts- och centralnivå.

Paraverksamhet
- Starta upp och/eller bjuda in målgrupper ni annars inte har i verksamheten.
- Inkludera pararyttare i övrig verksamhet i föreningen.
- Testa nya inriktningar/grenar inom ridsporten.

Projektstöd 65+
Ett av idrottsrörelsens mål är att sänka trösklar och göra det möjligt för fler att idrotta, på olika sätt, oavsett ålder, ambition eller tidigare erfarenheter. Genom Projektstöd 65+ kan din förening söka stöd för ärskilda insatser som ger långsiktig utveckling för äldre. Läs mer och inspireras av andra här.

Vilka kan söka stöd?

Föreningar anslutna till Svenska Ridsportförbundet. Ansökan sker i IdrottOnline och kan skickas in av ordförande, kassör och idrottsmedel firmatecknare. Använd föreningens inlogg till IdrottOnline.

Återrapportering

Fick ni Projektstöd 2023? En godkänd rapport är ett krav för att beviljas medel 2024.

Återrapportering Pdf, 229.6 kB, öppnas i nytt fönster. (pdf)

Fler möjligheter

Precis som tidigare år har ni även möjlighet att söka ekonomiskt stöd både via Riksidrottsförbundet och ert lokala RF-SISU distrikt. För generell information om bidrag till idrottsföreningar, läs mer på RF:s hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontakt Projektstöd

Elin Jäderholm, elin.jaderholm@ridsport.se

Publicerad:

Checklista – är ni redo att söka projektstöd?


 • Är föreningen medlem i Ridsportförbundet?
 • Är ni klara med eventuella tidigare satsningar inom Projektstödet –och har återrapporterat dem?
 • Riktar sig projektet till ungdomar mellan 7-25 år och/eller till personer med funktionsnedsättning?
 • Har ni gjort en tidsplan?
 • Har ni gjort en ekonomisk kalkyl?