Annons
Annons

Projektstöd

Max Elgeby är med i en arbetsgrupp som jobbar för att få fler äldre till ridskolan.

Foto: Test Testsson

Under 2024 fortsätter Riksidrottsförbundets satsning på ekonomiskt stöd till föreningar som vill satsa på att stärka verksamhet för äldre inom föreningsverksamheten Idrott 65+ - Riksidrottsförbundet (rf.se) Länk till annan webbplats.

Idrott 65+ samlar idrottsrörelsens utvecklingsinsatser som bidrar till att göra det lättare och roligare att idrotta hela livet. De kommande åren fortsätter arbetet med att möjliggöra för fler äldre att hitta sin idrott. Ett av idrottsrörelsens mål är att sänka trösklar och möjliggöra för fler att idrotta, på olika sätt, oavsett ålder, ambition eller tidigare erfarenheter. Sedan 2020 är Idrott 65+ en del av det arbetet.

Målsättningen för Projektstöd 65+ 2024 är att:

  • Öka antalet personer 65+ som deltar i föreningsledd idrottsverksamhet.
  • Öka antalet föreningar som bedriver idrottsverksamhet för 65+.
  • Öka antalet föreningar som erbjuder föreningsarbete och social samvaro för 65+.

Följande kriterier används vid bedömning av projektansökningar och prioritering dem emellan:

  • Projektet kan antas ge långsiktiga och hållbara effekter.
  • Projektet involverar målgruppen i planering och beslut gällande projektet.
  • Projektet genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv.
  • Projektet bedöms bidra till mer blandade (heterogena) deltagargrupper (alla diskrimineringsgrunder).

Avgränsningar

Projektstöd 65+ ska användas till särskilda insatser som ger långsiktig utveckling av idrottsverksamheten för målgruppen i föreningarna.

Vi kan tyvärr inte bevilja medel till:

  • Läger. Läger är att betrakta som ordinarie verksamhet. Projektmedel får därför inte beviljas för att bekosta läger.
  • Individuella kostnader. Projektmedel får inte användas för att täcka kostnader för enskilda individer så som exempelvis licens-, medlems- eller träningsavgifter.
  • Annan anordnare. Stöd beviljas endast för förening. Anordnare i form av annan förening, företag, privatperson beviljas inte.


Ansökningstid

Ansökningstiden öppnar 1 april 2024. Vänligen observera att vi har en begränsad pott att fördela. Ansökningarna behandlas i den ordning de kommer in. När medlen är slut stänger ansökan. Handläggningstiden är 4–6 veckor.

AnsökningsguidePdf, 367.7 kB. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.(pdf)

Vad kan man söka stöd för?

Föreningar som är anslutna till Svenska Ridsportförbundet kan söka stöd om max 6000 kr för utvecklingsinsatser riktat mot målgruppen 65+.

Ansök innan era tänkta insatser och ni kan själva välja om ni vill jobba med ett eller flera av fokusområdena. Det går att ansöka om max 6000 kr per förening.

Stödet ska användas till särskilda insatser som skapar förutsättningar:

-för hållbar och bestående utveckling av samverkan mellan kommunen och föreningen, samverkanspartners och föreningen samt seniororganisationer och föreningen för att öka antalet 65+ i föreningsverksamhet.

-för att nå målgruppen 65+.

Stödet ska användas till särskilda insatser som ökar antalet personer, 65+, att delta i föreningsverksamhet:

-genom aktiviteter som ridning, körning, hästhantering.

-genom social samvaro och föreningsarbete.

-genom utvecklingsmöjligheter för målgruppen att stanna kvar inom föreningens verksamhet.

-genom att testa och kartlägga vad som passar målgruppen.

Vem kan söka stöd?

Föreningar anslutna till Svenska Ridsportförbundet. Oavsett om er förening idag har många medlemmar som är 65+ eller inga alls, så är ni välkomna att söka. Ansökan sker i IdrottOnline och kan skickas in av ordförande, kassör och idrottsmedel firmatecknare. Använd föreningens inlogg till IdrottOnline.

Återrapportering

Fick ni projektstöd för ”Ridsport för äldre” 2023? En godkänd rapport är ett krav för att beviljas medel 2024.

31 december ska återrapporten för projektet 2024, ha inkommit till SvRF.

ÅterrapporteringPdf, 229.6 kB, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (pdf)

Kontakt Projektstöd

Marita Lindberg marita.lindberg@ridsport.se

 

Publicerad:

Frågor?

Vid frågor om stödet Ridsport för 65+, kontakta marita.lindberg@ridsport.se.