Annons
Annons

Förbundsstyrelsen

förbundsstyrelsen

Sandra Ruuda valdes vid 2023 års förbundsstämma till ny ordförande i Svenska Ridsportförbundet och blir därmed historisk som den första kvinnan att inneha posten.

- Det är en stor ära att få bli Svenska Ridsportförbundets ordförande. Jag känner mig både stolt och ödmjuk inför uppdraget och vill rikta ett varmt tack till dem som gett mig det förtroendet. Nu ser jag fram emot att lära känna mina styrelsekollegor, alla förtroendevalda och medarbetare inom ridsporten, säger Sandra Ruuda.

Valberedningens förslag Sandra Ruuda röstades på lördagens förbundsstämma fram till ny ordförande för Svenska Ridsportförbundet. Det är första gången i Svenska Ridsportförbundets 111-åriga historia som det leds av en kvinna.

Så här ser styrelsen ut 2023-2025:

Efter förbundsstämman 2023 består förbundsstyrelsen av: Sandra Ruuda (nyval, två år), Per Willén (nyval, fyra år), Camilla Hagman (nyval, fyra år), Carina Olsson Bäck (fyllnadsval, två år), Christina Holtenäs (omval, fyra år), Göran Dalin (omval, fyra år), Per Bergström (kvarstår), Torbjörn Wahlborg (kvarstår), Camilla Sjölund Lundewall (kvarstår), Amber Widegren (ungdomsrepresentant), Hedda Boman (ungdomsrepresentant) samt Anna Reilly (personalledamot).

Förbundsstämman utser förbundsstyrelsen som, mellan stämmorna, tar de stora besluten inom förbundet. Styrelsen kan också överlåta sin beslutanderätt i vissa frågor till utskott, sektion eller annat organ.

I Svenska Ridsportförbundets stadgar står bland annat att styrelsen ska verka för ridsportens utveckling och utbredning inom Sverige och företräda ridsporten, tillvarata förbundets intressen och följa utvecklingen inom ridsporten utomlands och även delta i det internationella samarbetet på ridsportens område.

Arbetsordning - (Fastställd av förbundsstyrelsen 2022-06-20)

Publicerad:

Kontaktuppgifter

Sandra Ruuda – ordförande
sandra.ruuda@ridsport.se

Camilla Hagman
camilla.hagman@ridsport.se

Per Bergström
per.bergstrom@ridsport.se

Göran Dalin
goran.dalin@ridsport.se

Christina Holtenäs
christina.holtenas@ridsport.se

Per Willén
per.willen@ridsport.se

Carina Olsson Bäck
carina.back@ridsport.se

Camilla Sjölund Lundevall
camilla.sjolund.lundevall@ridsport.se

Torbjörn Wahlborg
torbjorn.wahlborg@ridsport.se

Amber Widegren – (CUS ordförande)
amber.widegren@ridsport.se

Hedda Boman – (CUS)
hedda.boman@ridsport.se

Klara Grundström (suppleant, CUS)
klara.grundstrom@ridsport.se

Anna Reilly – personalledamot
anna.reilly@ridsport.se