Annons
Annons

Förbundsstyrelsen

förbundsstyrelsen

Svenska Ridsportförbundets lagledning valdes på förbundsstämman 2021.
– Vi är bäst tillsammans och nu tar vi ut verksamhetsinriktning för 2022 och 2023, sammanfattade omvalde ordförande Ulf Brömster. Svensk ridsport siktar mot stjärnorna.

Så här ser styrelsen ut 2021-2023:

Ulf Brömster, ordförande, nyval av Charlotte Palmstierna, Camilla Sjölund Lundevall, Per Bergström och Torbjörn Wahlborg samt Göran Dalin på två år. Kvarstående är Helena Carlsson, Christina Holtenäs och Lennart Lindelöw. Ordinarie ledamöter från Centrala Ungdomssektionen är Sara Grelle och Johanna Forsman med Hedda Boman som suppleant. Anna Reilly är personalledamot i styrelsen.

Förbundsstämman utser förbundsstyrelsen som, mellan stämmorna, tar de stora besluten inom förbundet. Styrelsen kan också överlåta sin beslutanderätt i vissa frågor till utskott, sektion eller annat organ.

I Svenska Ridsportförbundets stadgar står bland annat att styrelsen ska verka för ridsportens utveckling och utbredning inom Sverige och företräda ridsporten, tillvarata förbundets intressen och följa utvecklingen inom ridsporten utomlands och även delta i det internationella samarbetet på ridsportens område.

Arbetsordning - (2022-07-01)

 

Publicerad:

Kontaktuppgifter

Ulf Brömster – ordförande
ulf.bromster@ridsport.se
0220-45625

Helena Carlsson – vice ordförande
helena.carlsson@ridsport.se
0730-458886

Per Bergström
per.bergstrom@ridsport.se

Göran Dalin
goran.dalin@ridsport.se

Christina Holtenäs
christina.holtenas@ridsport.se
0768-840002

Lennart Lindelöw
lennart.lindelow@ridsport.se
0709-462040

Charlotte Palmstierna
charlotte.palmstierna@ridsport.se

Camilla Sjölund Lundevall
camilla.sjolund.lundevall@ridsport.se

Torbjörn Wahlborg
torbjorn.wahlborg@ridsport.se

Sara Grelle – (CUS ordförande)
sara.grelle@ridsport.se
0707-360608

Johanna Forsman – (CUS)
johanna.forsman@ridsport.se

Hedda Boman – (CUS suppl.)
hedda.boman@ridsport.se

Anna Reilly – personalledamot
anna.reilly@ridsport.se
0220-45627