Annons
Annons

Förbundsstyrelsen

förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen utanför Ridsportens Hus september 2023. Foto Mattias Burling.

Sandra Ruuda valdes vid 2023 års förbundsstämma till ny ordförande i Svenska Ridsportförbundet och blir därmed historisk som den första kvinnan att inneha posten.

Valberedningens förslag Sandra Ruuda röstades vid förbundsstämman 2023 fram till ny ordförande för Svenska Ridsportförbundet. Det är första gången i Svenska Ridsportförbundets 111-åriga historia som det leds av en kvinna.

Så här ser styrelsen ut 2023-2025:

Efter förbundsstämman 2023 består förbundsstyrelsen av: Sandra Ruuda (nyval, två år), Per Willén (nyval, fyra år), Camilla Hagman (nyval, fyra år), Carina Olsson Bäck (fyllnadsval, två år), Christina Holtenäs (omval, fyra år), Göran Dalin (omval, fyra år), Per Bergström (kvarstår), Torbjörn Wahlborg (kvarstår), Camilla Sjölund Lundewall (kvarstår), Amber Widegren (ungdomsrepresentant), Hedda Boman (ungdomsrepresentant), Klara Grundström (ungdomsrepresentant, suppleant) samt Anna Reilly (personalledamot).

Detta gör förbundsstyrelsen

Förbundsstämman utser förbundsstyrelsen som, mellan stämmorna, tar de stora besluten inom förbundet. Styrelsen kan också överlåta sin beslutanderätt i vissa frågor till utskott, sektion eller annat organ.

I Svenska Ridsportförbundets stadgar står bland annat att styrelsen ska verka för ridsportens utveckling och utbredning inom Sverige och företräda ridsporten, tillvarata förbundets intressen och följa utvecklingen inom ridsporten utomlands och även delta i det internationella samarbetet på ridsportens område.

Arbetsordning - (Fastställd av förbundsstyrelsen 2022-06-20)

Summering från förbundsstyrelsens möten

Publicerad:

Kontaktuppgifter

Sandra Ruuda – ordförande

Göran Dalin - vice ordförande

Camilla Sjölund Lundevall - vice ordförande

Camilla Hagman

Per Bergström

Christina Holtenäs

Per Willén

Carina Olsson Bäck

Torbjörn Wahlborg

Amber Widegren – (CUS ordförande)

Hedda Boman – (CUS)

Klara Grundström (suppleant, CUS)


Anna Reilly – personalledamot
anna.reilly@ridsport.se