Annons
Annons

Förbundsstyrelsens sjätte möte

Mikael Sjöberg

Den 21 mars var det dags för förbundsstyrelsens sjätte ordinarie möte som anordnades digitalt där bland annat strategiarbete var i fokus.

Vid årets andra förbundsstyrelsemöte var arbetet kring den nya strategin Ridsport 2030 en av huvudpunkterna. Vår nuvarande strategi Ridsport 2025 har följande fokusområden: ridsportens värderingar och varumärke, ridsport på hästens villkor, ridsport på individens villkor, ridsportens prestationsmiljöer och ridsportens förutsättningar. Ridsport 2030 fortsätter på den inslagna vägen, men i något justerad form med följande tre strategiska områden: Ridsport utifrån hästens förutsättningar, Ridsport utifrån människans förutsättningar och Ridsportens utvecklingsmiljöer. Läs mer HÄR.

Under mötet genomfördes också en workshop där förbundsstyrelsen, kopplat till vår egen strategi, arbetade med den strategiprocess som nu pågår inom Riksidrottsförbundet. Länk till annan webbplats.

Hästvälfärdsfrågor var självklart också i fokus under möten, där förbundsstyrelsen bland annat tog del av en rapport om Hästvälfärdsrådets arbete. Förbundsstyrelsen tog även del av en rapport från Trygghetsrådet.

Läs om förbundsstyrelsens tidigare möten via länkarna nedan:

Publicerad:

Aktuellt