Annons
Annons

Förbundsstyrelsens tredje möte

Förra veckan var det dags för förbundsstyrelsen att ses igen, denna gång digitalt. På förbundsstyrelsens tredje ordinarie möte var det framförallt budget och verksamhetsplan för 2024 som stod i centrum. Förbundsstyrelsen diskuterade även arbets- och delegationsordning.

Förbundsstyrelsemötet den 5 oktober var det tredje i ordningen. Ekonomi för 2024 och verksamhetsplan för 2024 var agendans huvudpunkt, där styrelsen la mycket tid på att diskutera vilka insatser som ska prioriteras nästa år. Svenska Ridsportförbundet arbetar utifrån fem strategiska områden dessa insatser utgår ifrån. Det handlar om ridsportens värderingar och varumärke, ridsport på hästens villkor, ridsport på individens villkor, ridsportens prestationsmiljöer och ridsportens förutsättningar.

– Vi, likväl som hela idrottsrörelsen, möter ett utmanande ekonomiskt klimat samtidigt som det ekonomiska stödet till idrotten minskat kraftigt i samband med att återstartsstödet från Riksidrottsförbundet avslutas. En stor del av vårt senaste förbundsstyrelsemöte bestod i att diskutera hur det kommande årets insatser ska utformas för att närma oss våra mål, säger Sandra Ruuda, ordförande Svenska Ridsportförbundet.

"Det är ett stort arbete som pågår just nu"

Vidare diskuterade förbundsstyrelsen bland annat den pågående översynen av arbetsordningen Länk till annan webbplats. och beslutade att i samband med detta även se över delegationsordningen. Arbetsordningen, som ses över efter varje stämma, är av förbundsstyrelsen fastställda instruktioner för hur arbetet i förtroendeorganisationen på central nivå ska läggas upp för perioden till och med nästa stämma. Delegationsordningen däremot handlar om hur förbundsstyrelsen delegerar rätten att besluta i vissa frågor. Beslut om förändringar fattas på nästa möte.

– Det är ett stort arbete som pågår just nu när det gäller rutiner och processer, framförallt vad gäller vårt trygghetsarbete. Vi har mycket kvar att göra men jobbar steg för steg, säger Sandra Ruuda.

Under mötet gavs också uppdateringar från Svenska Ridsportförbundets sektioner samt om förbundsläkarens arbete. Det planerades också inför nästa möte med distriktens ordföranden, där styrelsen också gick igenom anteckningarna från det senaste mötet med denna grupp.

Läs om förbundsstyrelsens tidigare möten via länkarna nedan:

Förbundsstyrelsens första möte | Svenska Ridsportförbundet Länk till annan webbplats.
Förbundsstyrelsens andra möte | Svenska Ridsportförbundet Länk till annan webbplats.

Publicerad:

Aktuellt