Annons
Annons

Förbundsstämma

Häst hemma hos Anna Reilly i Bohuslän.

Svenska Ridsportförbundets förbundsstämma 2023 hölls digitalt den 6 maj.

Läs mer: Sandra Ruuda valdes till ny ordförande för Svenska Ridsportförbundet

Du kan titta på förbundsstämman i efterhand HÄR Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Protokollet från förbundsstämman finns HÄR Pdf, 368.4 kB..

Handlingar till Förbundsstämman 2023

Från Valberedningen

Verksamhets- och förvaltningsberättelser

Praktisk information om hur stämman går till publiceras senare.

Motioner

Motion D1, D12, D15 och K24

D1 Gotlands Ridsportförbund ang officiella funktionärer Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

D12 Norrbottens Ridsportförbund ang fortbildning för dressyrdomare m fl Pdf, 745.3 kB, öppnas i nytt fönster.

D15 Upplands Ridsportförbund ang nationell satsning för fler tävlingsfunktionärer Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

K24 Eds Ryttarförening ang kriterier för att bli överdomare Pdf, 2.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Motion D2 och K19

D2 Hallands Ridsportförbund ang distriktens närvaro vid förbundsmöten Pdf, 782.6 kB, öppnas i nytt fönster.

K19 Billdals Ridklubb ang distriktens närvaro i förbundsstyrelsens arbete Pdf, 152.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Motion D3, K20, E30, E36 och E40

D3 Hallands Ridsportförbund ang ändrad arbetsordning för disciplinnämnden, DIN Pdf, 3.7 MB, öppnas i nytt fönster.

K20 Billdals Ridklubb ang riktlinjer för att motverka ogentligheter vid disciplinärenden Pdf, 163.6 kB, öppnas i nytt fönster.

E30 Marina Fransson ang en jävsprövad och oberoende disciplinnämnd Pdf, 135.4 kB, öppnas i nytt fönster.

E36 Åsa Winstedt ang oberoende utredningsenhet Pdf, 763.6 kB, öppnas i nytt fönster.

E40 Åsa Winstedt ang skapa oberoende i disciplinnämnden Pdf, 839.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Motion D4, K23, E27 och E35

D4 Hallands Ridsportförbund ang extern visselblåsartjänst för SvRF Pdf, 3.7 MB, öppnas i nytt fönster.

K23 Billdals Ridklubb ang visselblåsartjänst Pdf, 149.3 kB, öppnas i nytt fönster.

E27 Marina Fransson ang extern visselblåsarfunktion Pdf, 120.9 kB, öppnas i nytt fönster.

E35 Åsa Winstedt ang visselblåsartjänst Pdf, 808.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Motion D5 och E41

D5 Hallands Ridsportförbund ang starta en brottsofferfond Pdf, 571.4 kB, öppnas i nytt fönster.

E41 Åsa Winstedt ang starta en brottsofferfond Pdf, 738.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Motion D6 och E38

D6 Hallands Ridsportförbund ang avvecklajuridiska utskottet, JU Pdf, 1008.9 kB, öppnas i nytt fönster.

E38 Åsa Winstedt ang lägg ner juridiska utskottet Pdf, 727.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Motion D7, E28 och E37

D7 Hallands Ridsportförbund ang förlängda preskriptionstider Pdf, 921.7 kB, öppnas i nytt fönster.

E28 Marina Fransson ang förlängda preskriptionstider Pdf, 125.6 kB, öppnas i nytt fönster.

E37 Åsa Winstedt ang förlängda preskriptionstider Pdf, 852.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Motion D8 och K21

D8 Hallands Ridsportförbund ang tillgänglighet av protokoll från förbundsstyrelsemöte Pdf, 685.8 kB, öppnas i nytt fönster.

K21 Billdals Ridklubb ang transparens och öppenhet inom SvRF Pdf, 163.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Motion D9

D9 Hallands Ridsportförbund ang tidsbegränsa mandatperioder för FS-ledamöter Pdf, 679.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Motion D10

D10 Norrbottens Ridsportförbund ang utred Pay-and-ride/jump Pdf, 900.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Motion D11

D11 Norrbottens Ridsportförbund ang Gör Sverige rundare Pdf, 676.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Motion D13

D13 Norrbottens Ridsportförbund ang utökad befogenhet för utbildad level ridlärare Pdf, 695.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Motion D14

D14 Skånes Ridsportförbund ang stadgeändringar Pdf, 906.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Motion D16

D16 Upplands Ridsportförbund ang pararidningen i fokus Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Motion K17

K17 Billdals Ridklubb ang uppdatering av code of conduct Pdf, 156.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Motion K18, K25, E29 och E39

K18 Billdals Ridklubb ang ang anta IOK:s definitioner  Pdf, 162.7 kB, öppnas i nytt fönster.

K25 Heabackens Equestrian Club ang sexuella trakasserier och övergrepp Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

E29 Marina Fransson ang anta I0Ks definitioner kring beteenden som är straffbara Pdf, 142.6 kB, öppnas i nytt fönster.

E39 Åsa Winstedt ang anta I0Ks definitioner för trakasserier och övergrepp Pdf, 133.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Motion K22

K22 Billdals Ridklubb ang tydliga regler nationellt avstängda tävlingsryttare Pdf, 154.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Motion K26

K26 Mälardalens DRF, Anklams DRS, Österåkers FRK, Fastena HSF ang TR VI Pdf, 360 kB, öppnas i nytt fönster.

Motion E31

E31 Emilia Gunmasdotter ang grenkommiteernas organisatoriska plac och tillsättande Pdf, 176.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Motion E32

E32 Claes Hedenman ang organisationsutredning Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Motion E33

E33 Louise Söderlund ang fasta arvoden för banbyggare Pdf, 205.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Motion E34

E34 Åsa Winstedt ang återför livstidslicens Pdf, 723.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Publicerad:

Hur går det till?

Hur går det till på förbundsstämman? Vilka kan komma? Vilka dokument finns? Här hittar du mer information.

Information från valberedningen

Valberedningens ordförande och ledarmöter valdes på förbundsstämman 2023. Här finns kontaktuppgifter.

Förbundsstämman 2023

Kallelse