Annons
Annons

Förbundsstämma

Välkommen till Svenska Ridsportförbundets förbundsstämma 2023, som hålls digitalt den 6 maj.

Kallelse till förbundsstämma 2023

Datum: Lördag den 6 maj 2023
Plats: Digitalt
Prel. tidsprogram: kl 09.00 Förbundsstämmoförhandlingarna börjar

Svenska Ridsportförbundet håller förbundsstämma vartannat år. På förbundsstämman återrapporterar vi året som varit, beslutar om ny verksamhetsinriktning, behandlar inkomna motioner och val av nya ledamöter. Förbundsstämman består av ombud dels från distrikten och dels från föreningarna. Alla som vill har möjlighet att följa förbundsstämman via livesändning. Vill du läsa mer om hur förbundsstämman går till finns samlad dokumentation fån stämman 2021 i den grå rutan.

Motioner

Förslag till ärende att behandlas vid förbundsstämman ska vara förbundsstyrelsen till handa senast den 1 december 2022. Rätt att avge förslag tillkommer förutom styrelsen medlemsförening samt röstberättigad medlem i sådan förening samt distrikt. Förslag från röstberättigad föreningsmedlem insänds genom vederbörande förening tillsammans med dess utlåtande. Förslag från förening, som ska vara distriktet tillhanda senast 15 november, insänds genom vederbörande distriktsorgan tillsammans med dess utlåtande.

Förening eller distrikt skickar motionerna till Svenska Ridsportförbundet,
Ridsportens Hus, 734 94 Strömsholm.

Handlingar

Senast 1 mars publiceras förslag till föredragningslista, verksamhets- och förvaltningsberättelse, förbundsstyrelsens förslag (propositioner) och inkomna motioner med förbundsstyrelsens yttranden. Handlingarna publiceras här på hemsidan.

Anmälan av ombud

För att vara röstberättigad måste anmälan av ombud skickas in senast 15:e april 2023. Anmälan är digital men kräver att en korrekt underskriven ombudsfullmakt laddas upp i samband med anmälan. Ombudsfullmakt och anmälan finns här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Val av ombud

För att vara röstberättigad måste korrekt underskriven ombudsfullmakt lämnas in till Svenska Ridsportförbundet. Enligt Svenska Ridsportförbundets stadgar §18 kan varje förening eller distrikt företrädas av vardera två personer som ombud. Det antal röster som tillkommer en organisation får inte delas. Röstförfarandet kommer att anpassas till det digitala mötessystemet.
Läs mer om val av ombud i Svenska Ridsportförbundets stadgar 3 kap §18.

Hjärtligt välkomna till förbundsstämman 2023

Ulf Brömster, ordförande

Publicerad:

Hur går det till?

Hur går det till på förbundsstämman? Vilka kan komma? Vilka dokument finns? Här hittar du mer information.

Information från valberedningen

Valberedningens ordförande och ledarmöter valdes på förbundsstämman 2021. Här finns kontaktuppgifter.