Annons
Annons

Förbundsstämman 2021

Här finns en sammanfattning av den digitala förbundsstämman den 8 maj 2021, handlingar samt stämmoprotokollet.

Här ovan kan du se förhandlingarna och diskussionerna under dagen.

Ordförande Ulf Brömster inledde med en återblick på åren som gått sedan förbundsstämman samlades i Sundsvall för ganska precis två år sedan. 2019 blev ur ridsportperspektiv ett ganska vanligt, medan 2020 för oss alla blev ett mycket annorlunda år, där vardagen ställdes på ända och många drabbades av tung sorg.

Ulf Brömster framförde också ett varmt tack till alla som trots det hållit ridsportens verksamheter igång.

Christer Pallin var ordförande för Svenska Ridsportförbundets förbundsstämma den 8 maj.

Foto: Svenska Ridsportförbundet

Christer Pallin valdes till ordförande för stämman.

Helena Carlsson digitalt från Förbundsstämman 2021

Foto: Svenska Ridsportförbundet

Årets stämma var den första som genomfördes helt digital. Ombuden loggade in i mötessystemet för att kunna begära ordet, lämna yttranden och rösta.
Under förbundsstämman följde ombuden stämman på Zoom där de också kunde göra inlägg i debatterna. Förbundsstämman sändes för övriga på Svenska Ridsportförbundet youtube-kanal.

Bo Österlund tilldelas Svenska Ridsportförbundets förtjänstmedalj i guld. Bo Österlund kunde pga rådande restriktioner inte vara med på stämman, medaljen kommer att överlämnas under högtidliga former vid annat tillfälle.

Förbundsstämman inleddes med en genomgång av åren som gått. Verksamhetsberättelserna, de ekonomiska berättelserna och en genomgång av förbundsstyrelsens handläggning av bifallna motioner från stämman 2019 gicks igenom och förbundsstyrelsen beviljades ansvarsfrihet.

Förbundsstämman antog de förändringar i stadgarna som förbundsstyrelsen förslog, och några av de mer omfattande ändringarna innebär att en valnämnd inrättas för att föreslå ledamöter till valberedningen och att disciplinnämndens ledamöter ska väljas på förbundsstämman. 15 a § Återkallelse av förtroendeuppdrag och ryttarlicens förstärks. Hela förteckningen över stadgeändringar finns HÄR Pdf, 126 kB, öppnas i nytt fönster.

Svenska Ridsportförbundets stämma är ett tillfälle för förtroendevalda i distrikt och föreningar att diskutera ridsportens framtid med förbundsstyrelsen. På den digitala stämman fick debatten föras på bildskärmar, och det digitala röstsystemet testades flera gånger när förbundsstyrelsen förslag mättes mot motförslag från stämman.

Förbundsstyrelsen lyssnade in förbundsstämmans mening i diskussionerna och justerade sina svar på Motion D1, D4 mfl och K21. Motioner och ursprungliga yttranden finns tillsammans med övriga handlingar till förbundsstämman HÄR, en sammanfattning av samtliga beslut kommer när protokollet från förbundsstämman är sammanställt och justerat.

Ulf Brömster omvaldes enhälligt till ny ordförande vid Förbundsstämman 2021

Foto: Svenska Ridsportförbundet

Ulf Brömster omvaldes enhälligt till ny ordförande för Svenska Ridsportförbundet för två år.

Förbundsstyrelsen fick fem nya ledamöter när Charlotte Palmstierna, Camilla Sjövall Lundevall, Per Bergström och Torbjörn Wahlborg valdes på fyra år, och Göran Dalin på två år, ett fyllnadsval. Kvarstår i styrelsen gör Christina Holtenäs, Helena Carlsson och Lennart Lindelöw.

Centrala Ungdomssektionens två ledamöter heter Sara Grelle, som är nyvald ordförande för CUS, och Johanna Forsman, och Hedda Boman är suppleant. Personalledamot är Anna Reilly.

Tävlingssektionens nya ordförande är Annika Skoglund och ordförande för Ridskole- och Utbildningssektionen heter Maria Eriksson.

Tävlingssektionen fick två nya ledamöter i och med att Magdalena Regårdh och Lotta Sjöberg valdes in.

Ridskole- och Utbildningssektionen fick tre nya medlemmar Michaela Arvidsson Ekfeldt, Jonas Johnson och Bertil Sjödin.

Tävlingssektionen: Annika Skoglund, ordförande. Ledamöter: Åsa Fridholm, Anna Lindqvist, Magdalena Regårdh, Lotta Sjöberg, Bengt Sånesson, Ulrica Dahlström, Lars Englund, Fredrik Reuterskiöld, Ted Velander, Pelle Wedenmark, Ulf Wilken

Ridskole- och Utbildningssektionen: Maria Eriksson, ordförande. Ledamöter Anna-Maria (Ama) Andersson, Michaela Arvidsson Ekfeldt, Karoliina Ikonen, Jonas Johnson, Bertil Sjödin, Nina Anyai, Lena Hannu, Gun Kristofferson, Gabriella Pernler, Sten-Åke Thundahl

Centrala Ungdomssektionen: Sara Grelle, ordförande. Ledamöter Hedda Boman, Elin Andersson Emma Nykvist, Frida Carlsson, Isabell Plars, Johanna Forsman, Alma Sundqvist, Amber Widegren, Anna Holmgren

Publicerad: