Annons
Annons

Handlingar till förbundsstämman 2021

Inkomna motioner och förbundsstyrelsens yttranden

Distrikt

D1 Dalarnas Ridsportförbund, Skånes Ridsportförbund och Stockholms Läns Ridsportförbund ang basutbudets finansiering inom svensk ridsport Pdf, 76.3 kB.
Förbundsstyrelsens yttrande över Motion D1 Pdf, 96.9 kB.
D2 Gävleborgs Ridsportförbund ang tillgänglighet till häst- och ridtävlingar på lokal-, regional och nationell nivå Pdf, 78.8 kB.
Förbundsstyrelsens yttrande över Motion D2 Pdf, 85.8 kB.
D3 Göteborgs och Bohusläns Ridsportförbund angående Swedbank Pay Pdf, 38.6 kB.
Förbundsstyrelsens yttrande över Motion D3 och D5 Pdf, 49.8 kB.
D4 Hallands Ridsportförbund ang medlemsavgifter Pdf, 36.8 kB.
Förbundsstyrelsens yttrande över Motion D4, D16, D18, K22 och K23 Pdf, 54.5 kB.
D5 Hallands Ridsportförbund ang avgifter till PayEx Pdf, 42.7 kB.
D6 Norrbottens Ridsportförbund ang klassificering funktionsvariation Pdf, 38.7 kB.
Förbundsstyrelsens yttrande över Motion D6 Pdf, 43 kB.
D7 Norrbottens Ridsportförbund ang en bild (eller video) säger mer än 1000 ord Pdf, 31.5 kB.
Förbundsstyrelsens yttrande över Motion D7 och D13 Pdf, 46.2 kB.
D8 Norrbottens Ridsportförbund ang fördelning medlemsavgifter och statliga bidrag Pdf, 42.1 kB.
Förbundsstyrelsens yttrande över Motion D8 Pdf, 44.7 kB.
D9 Norrbottens Ridsportförbund ang #Våga agera Pdf, 34.4 kB.
Förbundsstyrelsens yttrande över Motion D9 Pdf, 120.9 kB.
D10 Norrbottens Ridsportförbund ang aktualisering av "Driva Ridskola" Pdf, 44.1 kB.
Förbundsstyrelsens yttrande över Motion D10 Pdf, 88.9 kB.
D11 Norrbottens Ridsportförbund ang hur hanterar SvRF ny teknik? Pdf, 38.6 kB.
Förbundsstyrelsens yttrande över Motion D11 Pdf, 42.8 kB.
D12 Norrbottens Ridsportförbund ang godkänd Ridlärar-/tränarfortbildning Pdf, 38.7 kB.
Förbundsstyrelsens yttrande över Motion D12 Pdf, 43.4 kB.
D13 Norrbottens Ridsportförbund ang rätt förebilder Pdf, 30.4 kB.
D14 Skånes Ridsportförbund ang tillgänglighet på riksanläggningen Flyinge Pdf, 57 kB.
Förbundsstyrelsens yttrande över Motion D14 Pdf, 90.3 kB.
D15 Stockholms Läns Ridsportförbund och Skånes Ridsportförbund ang besöksverksamhetens organisation, mandat och funktion Pdf, 99.6 kB.
Förbundsstyrelsens yttrande över Motion D15 Pdf, 46 kB.
D16 Stockholms Läns Ridsportförbund ang försäkringspremien till Folksam Pdf, 67.9 kB.
D17 Upplands Ridsportförbund ang ridsportens roll för att nålen målen i agenda 2030 Pdf, 61.2 kB.
Förbundsstyrelsens yttrande över Motion D17 Pdf, 92.5 kB.
D18 Västergötlands Ridsportförbund ang nischnära huvudsponsor samt upphandling av kollektiv olycksfallsförsäkring Pdf, 56.8 kB.
D19 Västergötlands Ridsportförbund ang livesändning vid stora arrangemang Pdf, 25.1 kB.
Förbundsstyrelsens yttrande över Motion D19 Pdf, 44.1 kB.

Föreningar

K20 Björbäcks Ryttarförening ang föreningar som kämpar för att anordna tävlingar Pdf, 62.3 kB.
Förbundsstyrelsens yttrande över Motion K20 och E24 Pdf, 44.6 kB.
K21 Eds Ryttarsällskap ang utdrag ur polisregistret för licensierade ledare och tränare Pdf, 61.6 kB.
Förbundsstyrelsens yttrande över Motion K21 Pdf, 44.4 kB.
K22 Falkenbergsortens Ryttarförening ang höga kostnader i SvRF Pdf, 60.6 kB.
K23 Stenungsunds Ridklubb ang obligatorisk medlemsförsäkring Pdf, 59.4 kB.

Enskild medlem

E24 Jennie Dahlström ang bristen på ideellt arbetande funktionärer Pdf, 127.8 kB.
E25 Marie-Louse Fyhr ang förbättra och modernisera tävlingar Pdf, 67 kB.
Förbundsstyrelsens yttrande över Motion E25 Pdf, 42.5 kB.
E26 Claes Hedenman ang spel på hästar på tävlingar som drivs av SvRF och föreningar Pdf, 24.8 kB.
Förbundsstyrelsens yttrande över Motion E26 Pdf, 43.6 kB.
E27 Claes Hedenman ang förbundsstämma tredje helgen i november Pdf, 26.8 kB.
Förbundsstyrelsens yttrande över Motion E27 Pdf, 89.9 kB.

Publicerad: