Annons
Annons

Svenska Ridsportförbundet förändrar Juridiska Utskottets uppdrag

Foto: Mikael Sjöberg

Stallet ska vara en trygg plats. Nu har Svenska Ridsportförbundets styrelse beslutat att göra flera förändringar inom trygghetsarbetet - bland annat när det gäller förbundets arbetsordning - något som påverkar det Juridiska Utskottets (JU) uppdrag, mandat och sammansättning. Förändringarna träder i kraft 1 januari 2024 och innebär bland annat att förbundsstyrelsen kommer ha ansvaret att besluta i principiellt viktiga värdegrundsrelaterade ärenden som anmäls till förbundet.

Under 2023 har Svenska Ridsportförbundets styrelse gjort en stor genomlysning av förbundets verksamhet, både internt och med hjälp av extern expertis, för att ta ytterligare steg i det systematiska trygghetsarbetet. Utifrån det har styrelsen landat i flera beslut.

Redan den 1 januari får JU ett förändrat uppdrag och mandat. Det innebär att förbundsstyrelsen kommer få en framträdande roll i att fatta beslut i principiellt viktiga värdegrundsrelaterade ärenden som anmäls till förbundet. Utskottet kommer fortsatt bereda ärenden och fatta vissa beslut. Förändringarna ska leda till att förbundsstyrelsen tar kontroll över process och beslut, och tar ett tydligt ledarskap i trygghetsfrågorna som är av högsta prioritet för organisationen.

– Beslutet innebär att vi i styrelsen tar ett tydligt ansvar och ledarskap i trygghetsfrågorna, som har legat högst på min agenda sedan jag blev ordförande. Förbundet har jobbat hårt med trygghetsfrågorna de senaste åren men vi är inte klara. Att människor som söker sig till ridsporten känner sig trygga och mår bra måste alltid vara viktigast, säger Sandra Ruuda, ordförande för Svenska Ridsportförbundet.

Förbundsstyrelsen ser också över sammansättningen av ledamöter i JU. Planen är att utöver den viktiga juridiska kompetensen också få in mer erfarenheter av trygghetsarbete och medlemsdemokrati.

– Det här är två insatser i ett större arbete, men det är beslut vi kan gå vidare med direkt och då ska vi göra det. Nu kommer det vara viktigt att vi fortsätter driva på för hårdare regler i Riksidrottsförbundet så vi får större mandat och möjlighet att agera kraftfullt i trygghetsfrågorna, säger Sandra Ruuda.

Styrelsen ser också ett behov av att fortsatt utveckla interna arbetssätt, vilket förbundets generalsekreterare får i uppdrag att se över. Det handlar till exempel om hur man ska jobba för ett systematiskt trygghetsarbete där det förebyggande och reaktiva arbetet hänger ihop, men också om hur ridsporten ska fortsätta driva på inom Riksidrottsförbundet för skarpare regler.

Mer information:

Svenska Ridsportförbundets trygghetsarbete: Trygghet | Svenska Ridsportförbundet Länk till annan webbplats.
Juridiska Utskottets nuvarande uppdrag: Juridiska utskottet | Svenska Ridsportförbundet Länk till annan webbplats.

Publicerad:

Aktuellt