Annons
Annons

Juridiska utskottet

Uppdragsbeskrivning

Juridiska utskottet övertar Svenska Ridsportförbundets styrelses prövningsrätt enligt 15 kap Riksidrottsförbundets stadgar.

Juridiska utskottet handlägger och beslutar på delegation av Svenska Ridsportförbundets styrelse överklaganden av beslut som inte avser bestraffningsärenden, enligt Riksidrottsförbundets stadgar.

Juridiska utskottet handlägger och beslutar också på uppdrag av Svenska Ridsportförbundets styrelse frågor av juridisk art som inte regleras i Riksidrottsförbundets stadgar 14 och 15 kap samt handlägger och beslutar i etiska frågor på uppdrag av Svenska Ridsportförbundets ordförande och GS.

Uppdragsbeskrivning i sin helhet finns i Svenska Ridsportförbundets Arbetsordning och Uppdragsbeskrivningar, fastställd av förbundsstyrelsen

Blankett anmälan till Juridiska utskottet Pdf, 74.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Ylva Norling Jönsson – Ordförande

Peter Olsson – Vice ordförande

Carina Olsson Bäck

Dan Nordenberg

Anna Björkman

Kicki Ronnerberg Bäckman (kansliet, adj.)
kicki.ronnerberg-backman@ridsport.se, 0220-45609

Publicerad: