Annons
Annons

Juridiska utskottet

Uppdragsbeskrivning

Juridiska utskottet övertar Svenska Ridsportförbundets styrelses prövningsrätt enligt 15 kap Riksidrottsförbundets stadgar.

Juridiska utskottet handlägger och beslutar på delegation av Svenska Ridsportförbundets styrelse överklaganden av beslut som inte avser bestraffningsärenden, enligt Riksidrottsförbundets stadgar.

Juridiska utskottet handlägger och beslutar också på uppdrag av Svenska Ridsportförbundets styrelse frågor av juridisk art som inte regleras i Riksidrottsförbundets stadgar 14 och 15 kap samt handlägger och beslutar i etiska frågor på uppdrag av Svenska Ridsportförbundets ordförande och GS.

Uppdragsbeskrivning i sin helhet finns i Svenska Ridsportförbundets Arbetsordning och Uppdragsbeskrivningar, fastställd av förbundsstyrelsen

Blankett anmälan till Juridiska utskottet Pdf, 41.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Cecilia Tholse Rogmark – Tillförordnad ordförande
cecilia.tholse@gmail.com, 0723-255240

Ragnar Olsson
e.ragnar.olsson@telia.com, 070-6786411

Henrik Ljungberg
hlju@protonmail.com, 0733-470390

Peter Olsson
peter@kungalvsadvokatbyra.se

Dan Nordenberg
dan.nordenberg@gmail.com, 0702-445904

Marie Hallander Larsson
marie@solsjogard.se

Victoria Leinehed
victoria@leinehed.com

Mikaela Gisslén

Anna Rogmark

Elizabeth Torrisi

Carina Olsson Bäck

Kicki Ronnerberg Bäckman (kansliet, adj.)
kicki.ronnerberg-backman@ridsport.se, 0220-45609

Publicerad: