Annons
Annons

Ny karenstids- och förbudslista

Svenska Ridsportförbundets förbundsveterinär Peter Kallings informerar om ändringar och förtydliganden i Karenstids- och förbudslistan för tävling. De nya bestämmelserna gäller från och med idag, den 1 juli 2024.

Ändringarna är framtagna av förbundsveterinären tillsammans med Svenska Ridsportförbundets veterinära referensgrupp för Djurskydd, Smittskydd och Antidoping (DSA) samt i samarbete med trav- och galoppsporterna samt dess nordiska kommitté (NEMAC). Förutom att några nya preparat tillkommit finns också en del förtydliganden. Karenstids- och förbudslistan uppdateras och de nya bestämmelserna gäller från och med den 1 juli 2024, vilket tidigare informerats om.

Uppdateringar i Karenstids- och förbudslista

De viktigaste ändringarna och förtydligandena är:

  • Allergenspecifik immunoterapi (hyposensibilisering, ”allergivaccinering”) Injektionslösning för subkutan injektion.

Vid allergenspecifik immunoterapi tillförs hästen små mängder av de allergen den är sensibiliserad för i syfte att initiera toleransutveckling och nedreglering av den allergispecifika allergiska inflammation som sker hos en allergisk individ. Efter injektion ses ingen lokal inflammatorisk reaktion, ömhet eller annat obehag.
Tidigare 7 dagars karenstid ändras nu till 96 timmars karenstid för tävling.

Övriga ändringar i substanslistan gäller uppdateringar av nya läkemedel med tidigare listade substanser samt vissa redaktionella ändringar och förtydliganden markerade i kursiv stil.

Förtydliganden i lista över förbjudna substanser och åtgärder

  • Som tidigare kommunicerats kommer det från 1 juli 2024 enbart vara inregistrerade läkemedel för utvärtes bruk innehållande dimetylsulfoxid (DMSO) som är tillåtna och all annan utvärtes behandling med DMSO är förbjuden.

Detta innebär att alla liniment och andra produkter som innehåller DMSO från och med 1 juli är otillåtna att använda. För de inregistrerade läkemedel som innehåller DMSO gäller som tidigare minst 14 dygns karenstid. Observera att karenstiden kan vara längre än 14 dygn beroende på andra substanser i läkemedlet.
Beslut om denna förändring togs i NEMAC (Nordic Equine Medication and Anti-doping Committee) redan 2023 och då infördes ett förbud mot användning av DMSO invärtes, med undantag för DMSO som hjälpämne i godkända läkemedel för djur. Nu kommer nästa del där det även förbjuds utvärtes och det svenska regelverket harmoniseras med trav- och galoppsporten i de andra skandinaviska ländernas där förbudet redan införts.

  • Insulin-förbudet förtydligas med undantag för livshotande tillstånd (som endotoxinemi vid kolik) samt vid diagnostik (av insulinresistens/dysreglering).
  • På förekommen anledning förtydligas att substansen sildenafil (Viagra®) är en totalförbjuden dopingsubstans (”Banned substance” enligt FEI).

Övrig information

  • Sarkoid/inkbehandling med för häst icke inregistrerade godkända läkemedel i Sverige

Imiquimode (Aldara ®, Bascellex ®, Zyclara ®) som initierar inflammatorisk reaktion och efter applikation kan ge lokala, intensiva och smärtande inflammatoriska reaktioner, med vätskande hud, erosioner och krustor som kan kvarstå i en till två veckor efter behandling.

Sanguanarin, zinksulfat, chelatin, protopin (Xxterra TM) som har frätande egenskaper och inducerar celldöd. Efter applikation ses lokala, intensiva och smärtande inflammatoriska reaktioner, med vätskande hud, erosioner och krustor som kan kvarstå i en till två veckor efter behandling.

5-Fluorouracil (Tolak ®, AW4 Ludes även kallad ”Liverpool kräm”); Cytostatika.

Efter applikation ses erytem, fjällning/flagning, krustabildning, smärtkänslighet, ödem och erosioner som kan kvarstå i en till två veckor efter behandling.

Ingen fastlagd karenstid föreligger då det inte är godkända läkemedel för häst, men rekommenderas minst 14 dagars karenstid inför tävling (under förutsättning att hästen är i tävlingsmässigt skick).

Hela karenstids- och förbudslistan finns HÄR Länk till annan webbplats.. Ändringar i listan är markerade med kursiv text.

Peter Kallings har som förbundsveterinär Länk till annan webbplats. en rådgivande roll för djur- och smittskydd samt antidopning.

Publicerad:

Aktuellt