Annons
Annons

Karenstids- och förbudslistor

Information om förbud och karenstider som gäller vid tävling och träning inför tävling samt läkemedelsinformation.

Listan karenstider och förbud för läkemedel, substanser och åtgärder är framtagen tillsammans med Svensk Trav- och Galoppsport i samarbete mellan de skandinaviska länderna genom NEMAC (Nordic Equine Medication and Anti-doping Committee). Svensk Travsport sammanställer och uppdaterar informationen och Svenska Ridsportförbundet kan, med benäget tillstånd, använda informationen.

Listan består av två delar: A-listan som innehåller substanser och behandlingsmetoder som är förbjudna för hästar inför och i samband med tävling och träning samt B-listan som innehåller substanser som är förbjudna vid tävling och deras karenstid för tävling samt behandlingsmetoder som har karenstid för tävling.

Listan kan revideras flera gånger per år.

  • A. Lista över förbjudna substanser
  • B. Lista över karenstider
    samt
  • Karenstider för läkemedel inregistrerade för häst i de skandinaviska länderna
  • Karenstider för medicinering genom inhalation
  • Karenstider för utvärtes produkter, foder och fodertillskott
  • Gränsvärden för vissa kroppsegna & naturligt förekommande substanser
  • Lista över substanser för vilka rapporteringsnivåer tillämpas

Information om PPID/Cushings sjukdom, behandling med pergolid och tävling Öppnas i nytt fönster.

Obs angående vaccination mot hästinfluensa!

Enligt TR I Mom 170, Vaccinationsbestämmelser, måste det ha gått minst sju dagar sedan senaste vaccination mot hästinfluensa innan hästen får starta i tävling.

Minska riskerna

Varje år upptäcks ett eller ett par fall med dopade eller otillåtet medicinerade hästar inom svensk ridsport. De allra flesta fallen beror på okunskap så se till att ha koll på vad som gäller. Här hittar du en kort summering av det viktigaste att känna till rörande doping och otillåten medicinering samt länkar till ytterligare kunskap: Har du koll på antidoping för häst? | Svenska Ridsportförbundet Länk till annan webbplats.

Via länken nedan finns också rekommendationer och råd om hur man kan minska risken för otillåten medicinering.
Minska riskerna (travsport.se) Länk till annan webbplats.

Publicerad: