Annons
Annons

Karenstids- och förbudslistor

Information om förbud och karenstider som gäller vid tävling och träning inför tävling samt läkemedelsinformation.

Listan karenstider och förbud för läkemedel, substanser och åtgärder är framtagen tillsammans med Svensk Trav- och Galoppsport i samarbete mellan de skandinaviska länderna genom NEMAC (Nordic Equine Medication and Anti-doping Committee). Svensk Travsport sammanställer och uppdaterar informationen och Svenska Ridsportförbundet kan, med benäget tillstånd, använda informationen.

Listan består av två delar: A-listan som innehåller substanser och behandlingsmetoder som är förbjudna för hästar inför och i samband med tävling och träning samt B-listan som innehåller substanser som är förbjudna vid tävling och deras karenstid för tävling samt behandlingsmetoder som har karenstid för tävling.

Listan kan revideras flera gånger per år.

  • A. Lista över förbjudna substanser
  • B. Lista över karenstider
    samt
  • Karenstider för läkemedel inregistrerade för häst i de skandinaviska länderna
  • Karenstider för medicinering genom inhalation
  • Karenstider för utvärtes produkter, foder och fodertillskott
  • Gränsvärden för vissa kroppsegna & naturligt förekommande substanser
  • Lista över substanser för vilka rapporteringsnivåer tillämpas

Informationom PPID/Cushings sjukdom, behandling med pergolid och tävling Öppnas i nytt fönster.

Obs angående vaccination mot hästinfluensa!

Enligt TR I Mom 170, Vaccinationsbestämmelser, måste det ha gått minst sju dagar sedan senaste vaccination mot hästinfluensa innan hästen får starta i tävling.

Publicerad: