Annons
Annons

Svenska Ridsportförbundet i hållbarhetsprojekt med EEF

Foto: Mikael Sjöberg

Det europeiska ridsportförbundet EEF, holländska lärosätet Wageningen University och Svenska Ridsportförbundet deltar nu i ett forskningsprojekt om ridsportens klimatpåverkan, som ett led i att skapa en mer hållbar ridsport.

- Bara i år har vi haft en otroligt varm sommar, med torka och vattenrestriktioner i många europeiska länder, vilket har en direkt påverkan på ridsportsektorn. Klimatkrisen händer här och nu och vi måste göra vår del i att minska utsläppen och hitta sätt att fortsätta njuta av vår sport på ett mer hållbart sätt, säger EEF:s ordförande Theo Ploegmakers i ett pressmeddelande.  Länk till annan webbplats.
- I dagsläget är ridsportvärldens fullständiga miljöpåverkan okänd och vi hoppas att denna forskning ska ge ett värdefullt bidrag, öka kunskap och medvetenhet och i slutändan leda till långsiktig förändring och minskat klimatavtryck.

Forskningsprojektet undersöker och utvecklar metoder för att förstå vilket klimatavtryck en tävlingshäst på elitnivå har, data som idag inte finns. Projektteamet tittar med hjälp av toppstall i Sverige på aspekter som till exempel foder, beten, träning, resor och avfall. Efter att den svenska pilotstudien avslutats kommer forskarnas modell för att beräkna klimatavtryck att göras tillgänglig för EEF:s övriga medlemsländer för att skapa sig en utgångspunkt ifrån vilken man sedan kan skapa rekommendationer för att minska eller motverka klimatavtryck. De första resultaten i studien väntas i mitten av december.

Svenska Ridsportförbundet inledde ifjol en ökad satsning på hållbarhet, med en uppdaterad hållbarhetsstrategi som utgår ifrån FN:s globala mål för hållbar utveckling. Även EEF har stärkt sitt fokus på hållbarhet och lanserade tidigare under året en första arbetsgrupp för hållbarhet där såväl branschexperter som utvalda nationella förbund, inklusive Svenska Ridsportförbundet, ingår.

Publicerad:

Aktuellt