Annons
Annons

Digitala träffar om incidentrapportering för föreningar

I höst bjuder Svenska Ridsportförbundet in föreningarnas styrelser och personal till digitala träffar om verktygen för incidentrapportering, systematiskt arbetsmiljöarbete samt systematiskt brandskyddsarbete.

Svenska Ridsportförbundet vill på olika sätt minska antalet olyckor inom ridsporten genom ett gemensamt systematiskt säkerhetsarbete och lanserade 2023 ett nytt verktyg för incidentrapportering. Genom att registrera alla tillbud och alla olyckor kan vi tillsammans samla kunskap om var, när, hur och varför händelser sker och utifrån detta vidta åtgärder för ökad säkerhet.

Svenska Ridsportförbundet använder sedan många år tillbaka ett digitalt system som heter REQS (Risk Environment Quality System) som ett verktyg vid de besök förbundet gör hos föreningarna. Den statistik som samlas in utgör underlag för rådgivning till föreningar likväl som utformning av den långsiktiga utvecklingen av Svenska Ridsportförbundets verksamheter. Systemet uppdaterades 2022 med moduler för arbetsmiljöarbete samt brandskyddsarbete och i januari 2023 lanserades ett nytt verktyg för incidentrapportering.

Genom det nya verktyget kan Svenska Ridsportförbundet följa vilka incidenttyper som är mest förekommande och utifrån detta agera genom riktade utbildningsinsatser. Verktyget hjälper även föreningarna att genom inrapporterade händelser identifiera och kartlägga rutiner eller brister som kan medföra risker för utövare, hästar, åskådare, personal och andra. Baserat på detta kan föreningen vidta åtgärder för att öka säkerheten i sin verksamhet och på sin anläggning

Ingen föranmälan krävs. För att komma till den dag/tid du vill vara med är det bara att klicka bara på mötesinbjudan nedan.

Mötesinbjudan teams 12 sep kl 12-13 Länk till annan webbplats.

Mötesinbjudan teams 14 sep kl 12-13 Länk till annan webbplats.

Mötesinbjudan teams 18 okt kl 12-13 Länk till annan webbplats.

Mötesinbjudan teams 19 okt kl 12-13 Länk till annan webbplats.

Mötesinbjudan teams 20 okt kl 12-13 Länk till annan webbplats.

Varmt välkommen!

Publicerad:

Aktuellt