Annons
Annons

Ridsporten driver trygghetsfrågor inom Riksidrottsförbundet

Nu står det klart att Svenska Ridsportförbundet är ett av de specialidrottsförbund som tar plats när Riksidrottsförbundet intensifierar sitt trygghetsarbete.

Det finns ett enormt engagemang inom ridsporten för trygghetsfrågor och till Riksidrottsförbundets stämma i maj inkom Svenska Ridsportförbundet med flera förslag rörande trygghet för att få till vassare verktyg och tuffare åtgärder. Stämman valde att utreda frågorna där Riksidrottsstyrelsen och SISU förbundsstyrelse nu har beslutat att Svenska Ridsportförbundet får plats i den kommitté som tillsätts i arbetet för en trygg idrott. Ridsporten representeras av Helena Carlsson, som fram till i maj var vice ordförande i Svenska Ridsportförbundet och har lång erfarenhet från såväl ridsporten och idrotten som politiken.

- Idrottens regelverk i trygghetsfrågor är en utmaning för ridsporten och vi ser fram emot att fortsätta kampen för vassare regler och tuffare åtgärder inom Riksidrottsförbundet, samtidigt som vi utvecklar vårt egna arbete. Vi har jobbat med trygghetsfrågor under lång tid och vi vill dela med oss av vår kunskap och lärdomar, säger Svenska Ridsportförbundets ordförande Sandra Ruuda.

Som specialidrottsförbund lyder Svenska Ridsportförbundet under Riksidrottsförbundets stadgar, vilket är en utmaning när det kommer till trygghetsfrågor som sexuella trakasserier och övergrepp, där idrottens regelverk är för klent idag. Inför vårens Riksidrottsmöte hade Svenska Ridsportförbundet bland annat lämnat in förslag om längre preskriptionstider och om möjligheterna att återkalla förtroendeuppdrag.

Måste kunna agera med kraft

- Vi har stärkt våra regler men det är svårt för oss att tillämpa dem om vi inte har stöd för det i Riksidrottsförbundets stadgar. Det vi framförallt önskar oss är längre preskriptionstider och möjlighet att återkalla förtroendeuppdrag. Om någon bryter mot vår värdegrund och allt det vi inom ridsporten gemensamt står för måste vi kunna agera med kraft, säger Sandra Ruuda.

Arbetsgruppens uppdrag sträcker sig mellan 2023 och nästa Riksidrottsmöte som hålls 2025.

Ridsporten tar också plats i en ny arbetsgrupp för ungdomsinflytande, där Centrala Ungdomssektionens ordförande Amber Widegren är med. Ridskolerådgivare Anna Reilly fortsätter dessutom att vara del av rådet för anläggningar och idrottsmiljöer medan Sandra Ruuda är ny medlem i rådet för ekonomiska stöd och ökat anslag till idrotten. Det är Svenska Ridsportförbundets förbundsstyrelse som nominerat ridsportens representanter till råd och arbetsgrupper och Riksidrottsstyrelsen som beslutat om gruppernas sammansättning.

Publicerad:

Aktuellt