Annons
Annons

RF-motioner viktigt steg för en tryggare idrott

Svenska Ridsportförbundet har lämnat in hela fem motioner till Riksidrottsförbundet inför vårens RF-stämma, där flera av motionerna är relaterade till trygghet. Vi vill se en samsyn och förstärkt regelverk inom idrotten vad gäller trygghetsfrågor där dessa motioner utgör ett viktigt steg.

Svenska Ridsportförbundet har inför Riksidrottsförbundets stämma i maj 2023 lämnat in fem motioner som rör bland annat trygghet, hållbarhet och ungdomars inflytande. Samtliga motioner inför RF-stämman hittas HÄR Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Svenska Ridsportförbundet har skickat in följande motioner:

  • Tillägg i RF:s stadgar 14 kap bestraffningsärenden om förseelser, avstängning, preskription och straffmätning.
  • Förslag om tillägg i RF:s stadgar 11 kap specialidrottsförbund samt i 15 kap överklagande av beslut som inte avser bestraffningsärende.
  • Tillägg i RF:s stadgar för reglering av djurrelaterade bestraffningsärenden som behandlas i Riksidrottsnämnden.
  • Förslag om hållbar utveckling.
  • Förslag om ungas inkludering i idrottsrörelsens demokratiska process.

- Svenska Ridsportförbundet har inför nästa RF-stämma skickat in ovanligt många motioner. Att som specialidrottsförbund visa vårt engagemang och försöka påverka hela idrottsrörelsen i angelägna ämnen är viktigt, säger Svenska Ridsportförbundets ordförande Ulf Brömster.
- Vi har länge pratat om behovet av ett förstärkt idrottsligt regelverk i trygghetsfrågor och de motioner vi nu lämnar in är ett viktigt steg på vägen i detta arbete.

Riksidrottsmötet, det samlade namnet för Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas årsmöten, sker vartannat år och hålls härnäst den 26-28 maj 2023.

Publicerad:

Aktuellt