Annons
Annons

Friendsrapporten 2023: Ju mer mobbning – desto mer psykiska besvär

14 procent av elever på mellanstadiet och 11 procent av högstadieeleverna rapporterar att de har utsatts för mobbning.

Foto: Jennifer Söderlund

Barn i Sverige har aldrig tidigare rapporterat så höga nivåer av psykisk ohälsa som de gör nu. Att känna sig trygg är den viktigaste faktorn för att barn och unga ska må bra, och i det är vuxenvärlden avgörande.

Varje år gör Friends en kartläggning av trygghet, mobbning och kränkningar i svenska skolor.

Årets rapport som kom i augusti synliggör de allvarliga konsekvenser som mobbning kan få i form av psykisk ohälsa. Vart fjärde barn i mellan- och högstadiet har återkommande psykiska besvär. Friendsrapporten visar att det finns ett tydligt samband mellan mobbning och psykisk ohälsa hos skolbarn: Ju mer mobbning – desto mer psykiska besvär.

Rapporten visar också att det är stora skillnader vad gäller psykiska besvär mellan tjejer och killar. Mer än var tredje tjej och knappt var femte kille har angett återkommande psykiska besvär.

- Läget är allvarligt vad gäller barn och ungas mående, och att få bukt med mobbningsfrågan skulle ha en betydande inverkan på den psykiska hälsan hos Sveriges barn. Den goda nyheten är det finns beprövade verktyg för hur man minskar mobbning. Metoder och lösningar finns – men resurser och prioriteringar måste till, säger Maja Frankel, generalsekreterare Friends.

Ta del av hela Friendsrapporten Pdf, 1.8 MB.

Det förbyggande arbetet är helt avgörande för att stoppa mobbning.
Svenska Ridsportförbundet jobbar för en trygg och schysst ridsport. Bland annat genom att utbilda trygga ledare, som kan lyssna och agera när något inte är som det ska.
Alla kan bidra till en trygg ridsport. Men vuxna bär alltid ansvaret.

Här kan du läsa mer om vårt systematiska trygghetsarbete och få tips hur du och din förening kan jobba för att stallet ska vara en trygg plats.

I Friends kunskapsbank Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns massor av tips och kunskap om hur vi kan stoppa mobbning

Är du orolig för att ett barn i din närhet far illa? Kontakta Friends råd och stöd. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Även du som barn eller ungdom kan kontakta Friends med dina frågor.

”De säger elaka saker framför mig som om jag inte vore där.”
Elev utsatt det senaste året


Ur Friendsrapporten 2023

  • Vart fjärde barn 10-18 år har återkommande psykiska besvär.
  • 14 procent av mellanstadieeleverna och 11 procent av högstadieeleverna rapporterar att de har utsatts för mobbning.
  • Av de barn som oftast utsätts för kränkningar - flera gånger i veckan - har 70 procent återkommande psykiska besvär.
  • Det är nära dubbelt så vanligt att elever med NPF (neuropsykiatrisk funktionsnedsättning) är utsatta för mobbning. Av elever med NPF är det 40 procent som har återkommande psykiska besvär - att jämföra med 24 procent bland de som inte har det.
  • Det är tre gånger så vanligt att elever som identifierar sig som HBTQI+ är utsatta för mobbning. Av de som identifierar sig som HBTQI+ har 59 procent återkommande psykiska besvär - jämfört med 27 procent bland de elever som inte gör det.
  • Mobbning är en riskfaktor för att utveckla psykisk ohälsa som vuxen.

 

Publicerad:

Aktuellt